Gå til hovedindhold
Luk den udskriftsvenlige visning
  • Foto: Cathrine Terkelsen
    Foto: Cathrine Terkelsen

Du er her

Madkundskab: Smagen af jul

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale om smage og krydderier, der ofte forbindes med den traditionelle danske jul.

Forløbet Smagen af jul tager udgangspunkt i smage og de krydderier, som typisk forbindes med den traditionelle danske jul. Det er ikke en forudsætning, at eleverne holder jul, for at dette forløb kan gennemføres i undervisningen. Julens krydderier og smage har en særlig betydning for den traditionelle danske jul, men eleverne kender også disse smage fra andre retter og kulturer, og denne viden skal eleverne inddrage i forløbet. Forløbet skal nemlig være med til at åbne elevernes forståelse for, hvor stor betydning kultur, værdier og traditioner har for deres egen personlige smag og for den mad, som de spiser til særlige højtider. Det er et led i at eleverne kan blive bedre til at forstå sig selv og hinanden samt hvorfor vi smager forskelligt.
 
Formålet med forløbet Smagen af jul:
 
Formålet med forløbet Smagen af jul er, at eleverne gennem sansende og undersøgende arbejde tilegner sig viden om et bredt udvalg af smage og krydderier, som særligt forbindes med den traditionelle danske jul. De skal bl.a. lære om krydderiernes historiske oprindelse og anvendelse i retter i forskellige kulturer og tidsperioder. De skal tilegne sig viden om nogle af julens traditionelle retter og måltider, inddrage egne mad- og måltidserfaringer og diskutere, hvilke værdier og traditioner som der er forbundet med disse mad- og måltider.
 
Med dette udgangspunkt skal eleverne arbejde eksperimenterende med krydderierne, udvikle kreative og/eller innovative juleretter og herigennem opnå forståelse for, hvordan smag, kultur og værdier er tæt knyttede og med til at påvirke vores mad- og måltidskultur. En kort beskrivelse af de enkelte aktiviteter finder du nedenfor, og de fulde materialer ligger ude til højre i PDF-format under ”Dokumenter”.

NB! PDF-udgaverne er en version, som layoutmæssigt lægger sig op ad det design, som materialerne får på den platform, som vi lancerer i løbet af vinteren/foråret 2017!
Dette betyder, at aktiviteterne foreligger i to forskellige udgaver: 1) en “rå” udgave, som er en kortfattet, kronologisk opstilling af aktivitetsopbygningen, 2) en udvidet udgave, hvor du efter behov kan søge yderligere inspiration til de enkelte faser i aktiviteten. Dette kalder vi dialogoplæg. Desuden består alle aktiviteter af fire dele, nemlig a) aktiviteten, b) forberedelse, c) læringsmål, d) uddybende.
 
Aktivitet 1: En duft der vækker juleminder

  • Eleven skal opleve lugtesansens betydning for smage og erfare, hvordan dufte kan være tæt forbundet til erindringer og følelser.

 
Aktivitet 2: Duften af jul – et memory-spil med julens dufte
 

  • Eleven skal få kendskab til et bredt udvalg af krydderier og aromaer, som ofte forbindes med den traditionelle danske juls retter og måltider.

 
Aktivitet 3: Den søde juletid er bagetid
 

  • Eleven skal få kendskab til smage og dufte, som forbindes med jul, og eksperimentere med at kombinere disse smage i julekager. De skal udvikle en opskrift på en julesmåkage, som efter deres egen vurdering smagen af jul og december.

 
Aktivitet 4: Hvor julens krydderier kommer fra
 

  • Eleven skal opnå viden om krydderiernes smag, hvor de stammer fra, hvordan de er dyrket samt hvordan de anvendes i retter i forskellige mad- og måltidskulturer.

 
Aktivitet 5: Mad og måltidstraditioner til jul
 

  • Eleven skal tilegne sig viden om julens traditionelle retter og måltider, samt hvilke værdier, traditioner og kulturer, der er forbundet med disse. De skal inddrage egne mad- og måltidstraditioner og sammenligne disse med hinanden og med øvrige tidsperioder for at få indblik i udviklingen af julen.

 
Aktivitet 6: Den moderne jul – en nyfortolkning af julen
 

  • Eleverne skal lære at arbejde kreativt med madlavning og handle på idéer. De skal eksperimentere med råvarer, tilberedningsmetoder, krydderier og smage og videreudvikle en traditionel juleret eller skabe en ny innovativ ret. De skal diskutere værdier, traditioner og kultures betydning for egen madkultur.

Omtalt i artiklen

Cand.pæd. i didaktik, læremiddelredaktør
 

Cathrine Terkelsen er smagsambassadør og ansat som projektmedarbejder og  læremiddelredaktør i Smag for Livet. Her har hun til opgave at udvikle og redigere læremidler, som skal bruges i bl.a. folkeskolens undervisning. Læremidlerne er tilgængelige i Smag for Livets gratis app til lærere, Fag med Smag.

Cathrine underviser derudover i faget Madkundskab på Læreruddannelsen Fyn.

Cathrine er cand.pæd. i didaktik (dansk) og desuden uddannet lærer med linjefag i madkundskab, idræt, svømning og dansk.

I sit speciale har hun fordybet sig i, hvordan smagsoplevelser kan inddrages i skriveaktiviteter i danskundervisningen.