Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Velkommen!

... til Fag med Smag – en original samling af udforskende, didaktiske læremidler med smag i centrum i alle fag. Du kan også hente app’en til iOS eller Android

Du er her

Aktiviteter med temaet Kønsroller

Kultur og traditioner > Maskulinitet, smag og samfund
Eleverne skal i første omgang gøre sig den grundlæggende erkendelse, at kønsroller i høj grad er kulturbestemte. Konkret skal eleverne i denne aktivitet forholde sig kønsmæssigt til forskellige fødevarer, ligesom de skal være aktivt skrivende. Alt sammen skal lede frem til en åbning for spørgsmålet: hvad er maskulinitet egentlig? Og dermed også kønsroller i bredere forstand.
Fag
Samfundsfag
Kompetenceområder
 • Sociale og kulturelle forhold
Faglige temaer
 • Kønsroller
 • Kritisk refleksion
 • Medier
 • Magt
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Snak
 • Skriv
 • Samfundsfag
 • Udskoling
 • Smag
 • Snak
 • Skriv
 • Kønsroller
 • Kritisk refleksion
 • Medier
 • Magt
 • Sociale og kulturelle forhold
Eleverne skal gennem legende, sociale øvelser erfare, hvordan deres holdninger (i dette tilfælde til smag) kan omsættes til brugbar data via et spørgeskema. Samtidig skal de erfare samt sætte ord på, hvordan fællesskaber opstår og udvikles; hvad er det, der gør, at mennesker danner fællesskaber og fylder disse med værdier og præferencer? Inden for sociologien tales bl.a. om neotribalisme, dvs. en slags ”stammer”, hvor medlemmer mødes omkring deres værdier/syn på verden/interesser/præferencer. Og en tilslutning til disse bliver en forudsætning for et medlemskab. Spillereglerne i en stamme kan med et sociologisk begreb kaldes doxa (se mere under uddybende), og det kan være helt afgørende at kunne afkode og efterleve en sådan doxa, hvis ellers man ikke vil stå uden for fællesskabet. Gennem øvelserne erfarer eleverne disse sociale mekanismer, og dette bruges som afsæt til at arbejde med fagbegreber.
Fag
Samfundsfag
Kompetenceområder
 • Sociale og kulturelle forhold
 • Samfundsfaglige metoder
Faglige temaer
 • Smagslege
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
Aktivitetstyper
 • Leg
 • Snak
 • Samfundsfag
 • Udskoling
 • Leg
 • Snak
 • Smagslege
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
 • Sociale og kulturelle forhold
 • Samfundsfaglige metoder
På basis af elevernes besvarelser i spørgeskema skal eleverne nu udarbejde pindediagrammer, kigge efter mønstre i besvarelserne samt vurdere dataens validitet og reliabilitet.
Fag
Samfundsfag
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
 • Social kontekst
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Regn
 • Samfundsfag
 • Udskoling
 • Snak
 • Regn
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
 • Social kontekst