Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Du er her

Sproglige og begrebslige udfordringer: Tværfagligt samarbejde mellem forskere og kokke stiller nye krav til kompetencer

Søger...

Nyhed om forskning Forskere fra forskellige videnskabelige felter og kokke bruger og forstår fagudtryk forskelligt. Derfor skal de kende til hinandens fagligheder, metoder og sprog, hvis tværfaglige projekter omkring mad og smag skal være succesfulde, argumenterer Liselotte Hedegaard i ny artikel.

Liselotte Hedegaard, lektor og ph.d. ved Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og medlem af Smag for Livets centerledelse, står bag artiklen ’Gastronomy and Science: Terminological conundrums’ (’Gastronomi og videnskab: Terminologiske dilemmaer), som netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift ’International Journal of Gastronomy and Food Science’.

Læs resume af den videnskabelige artikel her (på engelsk)

I artiklen beskriver Liselotte Hedegaard, nogle af de udfordringer og krav der følger med, når man vil arbejde tværfagligt, særligt mellem videnskaber og praksis i relation til mad, smag og gastronomi, som Smag for Livet gør det.

Hver sin smag

Udfordringerne ligger ifølge Liselotte Hedegaard bl.a. i, at forskellige videnskaber kan bruge identiske ord med forskellige forståelser – her tjener ordet smag som et særligt relevant eksempel:

  • I naturvidenskaberne, særligt sensorik og gastrofysik, forstås smag grundlæggende som et samspil mellem madens fysiske og kemiske egenskaber og vores sanser og hjernens håndtering af sansernes input. Der er altså tale om en årsagssammenhæng, hvor en stimulus i form af madens molekyler følges af et respons, nemlig sansernes reaktion på madens molekyler, dvs. vores sanseindtryk.
  • I samfundsvidenskab forstås smag både som noget, vi bruger til at skabe vores egen identitet, og som noget, vi deler mellem os. I disse forståelser er den, der smager, altså en der reflekterer over og handler på smag – ikke blot en modtager af stimuli som smagssignaler.
  • I de humanistiske videnskaber, som fx filosofi, undersøges, hvordan vi som mennesker forstår og kropsligt oplever smag, hvordan smag skaber mening, og hvordan vi i denne sammenhæng bruger ordet smag.

Liselotte Hedegaard argumenterer for, at forskere og undervisere i tværfaglige projekter skal kende til hinandens fagligheder, metoder og sprog, hvis ny viden og erkendelse skal opnås. Hun mener også, at der derfor er behov for udvikling af en ny didaktisk tilgang til at integrere praksis og videnskabelige perspektiver omkring mad og smag.

Omtalt i artiklen

Lektor

Fokusområde: Læring

Liselotte Hedegaard er medlem af Smag for Livets centerledelse. Hun er ansat ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor hun varetager projektledelsen af UCLs arbejde i Smag for Livet.

Liselotte Hedegaard har en baggrund i filosofi. Hendes forskningsinteresser retter sig mod sanseerfaring, særligt indenfor rammerne af fænomenologisk undersøgelse. I praksis arbejder hun med, hvordan sanseerfaring, specielt smag, kan anvendes i det pædagogiske og didaktiske arbejde.