Gå til hovedindhold

Du er her

Om Fag med smag-materialernes forfattere

Hvem har forfattet de didaktiske undervisningsmaterialer?

Forfatterne bag de didaktiske materialer til Fag med smag kommer alle med forskellige baggrunde og faglige idéer, men fælles er en æstetisk interesse i forhold til at inddrage smagssansen som et didaktisk element i undervisningen. Her finder du en kort præsentation af Fag med smags forfattere (alfabetisk sorteret).

Anne Krogh Aastrup

Materialer (folkeskole):
Smag på talemåderne
Smag og behag i religionerne

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk, billedkunst og Kristendomskundskab. Igangværende uddannelse som cand.pæd. i didaktik mshp. materiel kultur ved DPU Aarhus Universitet.

”Min interesse i udviklingen af læremidler omkring smag er opstået ud fra arbejde med læring og æstetik i undervisningen. Og netop smagen binder disse to aspekter rigtig godt sammen gennem sin sanselige tilgang og indbyggede læringselementer. Målet er for mig er at skabe et nærværende materiale for eleverne, som gør em abstrakt læringen konkret og relevant ved at koble det til deres egen verden gennem det sanselige. Koblingen mellem smag, æstetik og læring synes jeg, er en meget interessant vinkel ind i undervisningen, da den lader eleverne bruge sig selv og deres kropslige erfaring og herved fremme både sociale samspil og individuel læring”.

 

Martha Freja Andreassen

Materialer (folkeskole):
Smagen af løg
Værtskab, smag og måltider​

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag bl.a. madkundskab

Frederik Bach Jensen

 

 

Information på vej.

Thomas Brahe

Materialer (folkeskole):
Fra overflod og madspild til ressourceudnyttelse og nye smage
Maskulinet, smag og samfund

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i bl.a. dansk og samfundsfag. Derudover cand.pæd.soc. fra DPU Aarhus Universitet.

”Hvad er smag? Og kan smag – med fordel – bruges som æstetisk katalysator for læring? I så fald: hvornår og hvordan kan eller bør smagsoplevelser inddrages? Disse spørgsmål er grundlæggende for mig i forbindelse med udviklingen af læremidler, som har smag, smagssansen og smagskultur(er) som didaktisk omdrejningspunkt såvel æstetisk og som læringsmål. Hypotesen er, for mig, at 1) smagssansen er en væsentlig del af den måde, vi som mennesker erkender verden på, ikke mindst som børn og unge, og at 2) smagssansen, teoretisk set, er tæt knyttet til vores erindringssystem, hvorfor 3) der logisk kan ligge en række læringspotentialer ved, på givne tidspunkter, at lade eleverne smage på særligt udvalgte mad-, rå- og drikkevarer i undervisningen. Disse smagsoplevelser skal naturligvis have en understøttende kobling til det fagfaglige stof, der arbejdes med.”

 

Kristine Böhm

Materialer (folkeskole):
Kannibaler og billedsprog i litteraturen
Den store morgenmadstest

 

Uddannet meritlærer med linjefag i dansk, biologi og madkundskab. Derudover cand.scient.sand.publ. fra Københavns Universitet.

”Jeg synes, det er utroligt spændende, hvordan sanseoplevelser kan fremme både det sociale samspil mellem eleverne og elevernes læring. Dvs. hvordan det at være fælles om fx en smagsoplevelse både skaber en følelse af fælleskab i klassen og vækker elevernes lyst til læring. Gennem smags- og sanseoplevelser bliver eleverne udfordret, og de skal tage stilling til, hvad de synes om og IKKE om. Dette giver læreren rigtig gode muligheder for få dannelsesaspektet med i undervisningen.”

 

Morten Christensen

Materialer (folkeskole):
Emulsioner - mellem vand og fedt
Surt show

Materialer (gastronomudd.):
Smag på ægget - omelet med viden

 

Uddannet cand.scient. i nanobioscience med ph.d. i molekylær biofysik.
 
”Jeg er særligt interesseret i, hvordan vores naturfaglige viden kan anvendes til at forstå de valg, vi træffer i dagligdagen, når vi laver mad. Jeg forsøger gennem min erfaring med fødevareproduktion og viden om gastronomi at få elevers øjne op for de naturfaglige problemstillinger og perspektiver, der findes i madlavning og fødevarefremstilling. Jeg er især optaget af at bruge køkkenet som et laboratorium, der kan sanseliggøre naturvidenskaben."

 

Marie Damsbo-Svendsen

Materialer (folkeskole):
Jelly Bean-testen
STÆRK - vi smager på wasabi
Oplevelses-kit

Materialer (gastronomudd.):
Sensorikforløb modul A
Sensorikforløb modul B
Sensorikforløb modul C
Sensorikforløb modul D
Sensorikforløb modul E

 

Uddannet Cand.scient. i fødevareinnovation og sundhed på Københavns Universitet.

"Jeg er stærkt optaget af, hvordan vi mennesker navigerer i verden ud fra vores sansninger. Jeg har rejst en del og er i den sammenhæng blevet opmærksom på, at det, der gør rejser spændende, er vækkelsen af sanserne. Vi oplever mange sanseindtryk med fornyet interesse og nysgerrighed, når vi rejser i lande, hvor dufte, smage og lyde adskiller sig fra, hvad vi er vant til. Det udfordrer, inspirerer og fører til læring og erkendelser. Derfor synes jeg at det er enormt meningsfyldt at udforske, hvordan vi sanser verden omkring os, og hvad der påvirker vores oplevelse af de sanseindtryk, vi får."

Emilie Daugbjerg Christensen

Materialer (gastronomudd.):
Videnskaben bag ostens smag

 

Uddannet mejeriingeniør og legatmodtager i Smag for Livet.

Emilie har været særligt optaget af at formidle videnskaben bag smagen af ost til elever på erhvervsuddannelserne.

Denise Gjørtz Krog

Materialer (folkeskole):
Udnyt naturens ressourcer – undgå madspild

 

Uddannet som professionsbachelor i Ernæring og Sundhed ved University College Sjælland.

Lisa Hansen

Materialer (folkeskole):
Smag på genren
Speaking with and about foods

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk og engelsk. Igangværende uddannelse som cand.pæd. i generel pædagogik ved DPU Aarhus Universitet.

"Min motivation for udvikling af læremidler i korrelation med smag som æstetisk element er drevet af nysgerrighed og skærpet opmærksomhed på de interessante mulighedsrum som opstår. Koblingen mellem smag og læring har givet mig mulighed for at eksplorere dansk og engelsk fagets indholdsområder, hvilket har vist hvordan smag kan virke som katalysator for nye læringsmuligheder igennem spændende aktiviteter. Mit mål som læremiddelforfatter er at bidrage med aktiviteter til folkeskolen, der sammentænker smag og læring på en innovativ og omhyggelig måde."

 

Liselotte Hedegaard

Materialer (folkeskole):
Guleroden – smag, kultur og perspektiv

 

Information på vej.

Lise Holm

Materialer (folkeskole):
De svære fonemer
Smagskombinationer

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk, matematik, idræt og billedkunst. Har desuden læst diplomfag på VIA, der tilsammen udgør en læsevejlederuddannelse.

”Jeg er vild med, at smagen kan give eleverne et meget konkret og fælles udgangspunkt for læring, der passer godt ind i arbejdet med matematik. Jeg er desuden optaget af, hvordan motorik og sanser kan lagre viden i kroppen, og hvordan smagen kan bruges i den sammenhæng. Mine danskmaterialer er lavet med udgangspunkt i læring via smag, hvor jeg afsøger muligheden for, at smag kan lagre sig i kroppen som tavs viden og give det fagfaglige noget at læne sig op af.”

 

Bat-El Menadeva Karpantschof

Materialer (gastronomudd.):
Sensorikforløb modul A
Sensorikforløb modul B
Sensorikforløb modul C
Sensorikforløb modul D
Sensorikforløb modul E

 

Information er på vej.

Birthe Kofoed Mortensen

Materialer (folkeskole):
Grød med smag

 

Information er på vej.

Mathias Mølleskov

Materialer (folkeskole):
Smag på ritualet
Smag på den danske madkulturs historie

 

Uddannet lærer med linjefag i engelsk, historie og kristendomskundskab. Igangværende uddannelse som cand.pæd.phil.

”Min interesse som lærermiddelforfatter er, hvordan æstetiske læreprocesser kan bruges som et didaktisk og pædagogisk redskab til at fremme elevernes læring i undervisningen. I samarbejde med Smag for Livet har jeg haft mulighed for at udarbejde undervisningsmateriale, hvor lige netop smag indgår som et æstetisk element – hvilket har været utroligt spændende og inspirerende. Smag for Livets arbejde med at inddrage smag på tværs af alle folkeskolens faggrupper, er et eksempel på, hvordan den æstetiske tilgang til undervisningen kan og bør fylde meget mere i folkeskolen, end den gør i dag.”

 

Kirsten Marie Pedersen

Materialer (folkeskole):
Erkend de 5 grundsmage
Æbler - tilberedning og sorter

 

Information er på vej.

Rasmus Petersen

Materialer (folkeskole):
Smagen af løg
Værtskab, smag og måltider​

 

Rasmus Petersen, Læreruddannet i fagene dansk, samfundsfag og madkundskab. Arbejder på en folkeskole i København.

“For mig handler smag om erkendelse og nysgerrighed. En erkendelse af ikke at tage det genkendelige for givet mod en nysgerrighed for at turde kaste sig ud i det ukendte. Jeg er specielt interesset i at udarbejde lærermidler, der formår at benytte smagen som middel til at beskrive, analysere, reflektere og tage stilling til et givent emne. Løg er her for eksempel forunderligt!”​

Kathrine Pilegaard Ottosen

 

 

Information er på vej.

Majbritt Pless

Materialer (folkeskole):
Geleringsmidler - Tilsætningsstoffer, der holder maden i form!​
Guleroden – smag, kultur og perspektiv
Metodekort: Et læremiddel om madlavningsmetoder

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk, samfundsfag, biologi og hjemkundskab. Derudover master i sundhedspædagogik fra DPU Aarhus Universitet.

”Jeg er optaget af, hvordan smag som æstetisk, sansemæssig virksomhed kan indgå som et didaktisk element i undervisningen i vekselvirkning med andre virksomhedsformer, ikke blot i faget madkundskab men i alle fag. Desuden er jeg optaget af sprog om smag - hvordan vi sprogliggør æstetiske erfaringer som led i at reflektere over smag og træffe begrundede valg i forhold til smag. Jeg arbejder ud fra et smagspædagogisk perspektiv, hvor smagen blandt andet kan bruges som et analyseredskab.”

 

Ditte Jacqueline Rasmussen

Materialer (folkeskole):
Metodekort: Et læremiddel om madlavningsmetoder

   

Julia Sick

Materialer (folkeskole):
Udforsk Danmarks smagsskatte

 

Uddannet cand. scient. i human ernæring.
Julia har sat fokus på, hvorfor børn afviser eller accepterer den mad, de gør, og på, hvordan nysgerrighed kan påvirke vores valg. Hun har været særlig optaget af at udvikle undervisningsmateialer, der kan vække elevernes nysgerrighed og interesse for naturens vilde, spiselige planter.

Sigrid Skouw Nielsen

Materialer (folkeskole):
Smagsriget: Spil dig til mere madmod

 

Uddannet cand.scient i fødevarevidenskab og sundhed fra Københavns Universitet.
 
“Jeg synes, det er vildt fascinerende, at noget så simpelt som smag kan åbne en hel verden af læring. Det bedste af det hele er, at mad og smag i forvejen er så stor og vigtig en del af vores hverdag - og ved blot at tilsætte lidt nysgerrighed og kreativitet, kan vi blive klogere på os selv, og lære om alt fra fysik til hvordan man øger fællesskabet og er en god ven. Ved at bringe sjov og motivation ind i læringen, er jeg sikker på at vores lyst til at lære, aldrig forsvinder.”

Klavs Styrbæk

Materialer (folkeskole):
Krydderurtekiks - Kan du genkende smagen af krydderurter?
Sanseposer – indpakket duft, tekstur og smag
Smag, overskudsmad og et hemmeligt våben

 
Information er på vej.

Pia Styrbæk

Materialer (folkeskole):
Krydderurtekiks - Kan du genkende smagen af krydderurter?
Sanseposer – indpakket duft, tekstur og smag
Smag, overskudsmad og et hemmeligt våben

 

Information er på vej.

Simon Sørensen

Materialer (gastronomudd.):
Smagen af løg

 

Information er på vej.

Cathrine Terkelsen

Materialer (folkeskole):
Smag med alle sanser – sanse-kit
Smag med alle sanser – oplev smagen
Tilsmagning
Æbler – tilberedning og sorter
Æggeviden – udforsk ægget
Smag, overskudsmad og et hemmeligt våben
Smagen af jul
Et potppourri af skriveøvelser
Metodekort: Et læremiddel om madlavningsmetoder

Materialer (gastronomudd.):
Smagen af løg

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i bl.a. madkundskab og dansk. Derudover cand. pæd i didaktik mshp. dansk fra DPU Aarhus Universitet.
 
”Smag er et væsentligt element i madkundskab. Men smagen rummer også et overset potentiale til at kunne danne afsæt for nye læringsaktiviteter i andre fag. Eksempelvis er jeg optaget af at udvikle aktiviteter, hvor smagsoplevelser anvendes som middel og erkendelsesvej i arbejdet med danskfagets indhold. Her er jeg bl.a. nysgerrig på at afsøge smagens mulighed for at understøtte etablering af sjove, interessante og meningsfulde skriveaktiviteter.”

 

Mie Thorbord Pedersen

Materialer (folkeskole):
Turbo-budding

 

Information er på vej.

Anne Torpegaard Festersen

 

 

Information er på vej.

Jeppe Vestergaard Jensen

Materialer (folkeskole):
aFRIKADELLEN – få smag for Afrika
Smagsoplevelser fra Afrika

 

Uddannet journalist og legatmodtager i Smag for Livet.

Jeppe har udviklet et undervisningsforløb, hvor man kan følge ham på en smagsrejse rundt i Afrika.

Charlotte Vinter Schmidt

Materialer (folkeskole):
Tilsætningsstoffer – introforløb til tilsætningsstoffer

 

Information er på vej.

Hvem har forfattet materialerne til baggrundsviden?

Forfatterne bag materialerne til Fag med Smags bagrundsviden-sektion har baggrund i bl.a. gastrofysik, sociologi og didaktik - alle med smagen som omdrejningspunkt i materialerne.

Michael Bom Frøst

 

Information er på vej.

Thomas Brahe

 

  Information er på vej.

Peter Brodersen

  Information er på vej.

Morten Christensen

 

  Information er på vej.

Mathias Porsmose Clausen

 

  Information er på vej.

Marie Damsbo-Svendsen

 

  Information er på vej.

Patricia DeCosta

 

  Information er på vej.

Liselotte Hedegaard

 

 

Information er på vej.

Ole Mouritsen

 

  Information er på vej.

Per Møller

 

  Information er på vej.

Annemarie Olsen

 

  Information er på vej.

Eva Rymann

 

  Information er på vej.

Klavs Styrbæk

 

  Information er på vej.

Karen Wistoft

 

  Information er på vej.