Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Åbent seminar: Bæredygtighed i madkundskabsdidaktik

Du er her

Åbent seminar: Bæredygtighed i madkundskabsdidaktik

Søger...

Begivenhed Akademi for Madkundskabsdidaktik afholder åbent seminar om bæredygtighed i madkundskabsdidaktik.

På dette åbne heldagsseminar sætter Akademi for Madkundskabsdidaktik fokus på ny pædagogisk og didaktisk viden om bæredygtighed og på omsætteligheden. At seminaret er åbent betyder, at alle – både medlemmer og ikke-medlemmer - er velkomne. 

Det åbne seminar omfatter fire keynote-oplæg, bl.a. ved professor Karen Wistoft og professor Ole G. Mouritsen, begge fra Smag for Livet, samt en række andre oplæg og workshops.

Pris: kr. 350. Du kan tilmelde dig her.

Program

9:45-10:00
Morgenkaffe

10:10-10:50
Grønt så det smager
v/ Professor Ole G. Mouritsen, Smag for Livet, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Unversitet

Nogle fravælger at spise dyr og bliver vegetarer eller veganere. Andre søger efter erstatning for kød fra landdyr for at spise mere klimavenligt og måske mere bæredygtigt. Andre igen ønsker at spise mere grønt, fordi de mener, at det er sundt og giver en varieret og næringsrig kost. Hvad man så end har af grund til at ville spise mere grønt, melder det spørgsmål sig, om man kan lave så velsmagende mad af grønt, at man i længden kan holde ud at spise mere og mere forskelligt grønt. Jeg kommer med et par bud på svar herpå.

10:50-11:00
Kort pause

11:00-11.30
Etik, moral og moralisering hvad angår bæredygtighed
v/ Professor Karen Wistoft, Smag for Livet, DPU/Aarhus Universitet

Klima og bæredygtighed er de helt store aktuelle temaer på den globale, politiske og pædagogiske dagsorden. Jeg får ofte spørgsmålet: ”Hvis bare vi spiser efter de ti kostråd og undgår madspild, er vi så ikke godt rustet og med til fremme bære­dygtigheden” Eller: ”Hvis vi leger vegetarer hver anden uge, er det så nok i forhold til CO2 regnskabet”? I begge spørgsmål er der et mix mellem etik, moral og moralisering. Det vil jeg belyse i systemteoretisk forstand og give et eksempel på den moralske smag – ej at forveksle med en løftet pegefinger. 

11:30-12:15
Et positivt og bredt perspektiv på bæredygtighed, smag og mad
v/ Lektor Jonas Lysgaard, DPU/Aarhus Universitet

Brundtland rapporten fra 1987 og FNs verdensmål fra 2015 understreger vigtigheden af at tænke på bæredygtighed som et begreb, der altid er spændt ud mellem forskellige udfordringer og dilemmaer. Det er åbenbart ikke nok kun at tænke på miljø og klima; vi skal også tænke på social og økonomisk bæredygtighed. Dette er blevet nuanceret igennem FNs 17 verdensmål fra 2015, der også eksplicit sætter fokus på mad gennem mål 2 Stop sult, men også gennem mål 3 Sundhed og trivsel og ikke mindst mål 14 og 15 Livet i havet og på land. UNESCO udgav i 2017 rapporten ’Uddannelse for verdensmål for bæredygtig udvikling’ og der kom et præcist fokus på, at bæredygtighed også handler om trivsel, smag, velvære og kritisk forståelse af, hvilket samfund man lever i og hvordan det brødføder sig selv. I et didaktisk perspektiv er det afgørende, at vi ikke kun benytter mad som en måde at fokusere på kombinationen af korrekt ernæring og samtidig minimering af CO2 aftryk på. Mad og smag kræver. at eleverne forholder sig kritisk og oplyst til maden og måltiderne. En måde at undervise med dette er at tage udgangspunkt i et positivt og bredt bæredygtighedsbegreb i forhold til mad og smag.

12:15-13:15
Frokostbuffet

13:15-13:45
Bæredygtighedsteori og -undervisning i madkundskab
v/ Lektor PhD Helle Brønnum Carlsen, Københavns Professionshøjskole

Et helt nyt undervisningsmateriale om bæredygtighed til madkundskab er klart til at blive taget i brug. Materialet indeholder en teoribog baseret på nyeste viden om bæredygtighed, mad, madlavning og måltider. Desuden indeholder materialet en praksisbog med opskrifter og gode idéer, der kan bruges i undervisningen. Jeg har selv stået i spidsen for udviklingen og udarbejdelsen af dette materiale, der er finansieret af Spar Nord, og vil præsentere det til inspiration.  

13:45-14:45
Workshops
Hvordan omsætter vi den formidlede viden/forskning i praksis?

14:45-15:00
Kaffepause

15:00-15:50
POP-UPs

  • "Styrk maddannelse" v/ Lektor Connie Greffel & Lektor, UCS Camilla Damsgaard, UCN
  • "Stop madspild" v/ Lektor Helle Brønnum Carlsen
  • "Kend din mad" i Aarhus Kommune, v/ Adjunkt Jacob Christensen, DPU/Aarhus Universitet
  • Eksamensorienteret bæredygtighedsdidaktik - forskningside, v/ Jacob Christensen, DPU/Aarhus Universitet
  • Objektorienteret bæredygtighedsdidaktik - forskningsprojekt, v/ Lektor Nanna Hjort Jørgense, KP

15:50-16:00
Tak for i dag!
v/ Professor Karen Wistoft, DPU/Aarhus Universitet

Adresse: 
DPU, Campus Emdrup
Tuborgvej 164
Lokale C001
2400 København NV
Danmark