Gå til hovedindhold

Du er her

Maskulinitet, smag og samfund

Samfundsfag
Udskoling
Forfattere:  Thomas Brahe

Hvad er en rigtig mand eller kvinde - og hvor kommer de holdninger fra? Kønsroller og synet på køn er tæt knyttet til samfundets økonomiske og magtmæssige strukturer og politiske beslutningsprocesser. Forløbet her gør eleverne bevidste om, hvordan deres præferencer og holdninger påvirker deres opfattelse af dem selv og deres handlemuligheder i verden, ligesom elevernes holdninger kan påvirkes af de fællesskaber, de gerne vil indgå i.

Eleverne smager og rubricerer fødevarer som f.eks. maskuline og feminine, de svarer på spørgsmål om f.eks. økologi og sundhed, og der er fokus på argumentation og generering af data gennem holdninger. Eleverne arbejder med pindediagram, kigger efter mønstre og vurderer validiteten af deres data.

Inspiration til dele af forløbets faglighed er hentet i Jonatan Leers bog Ma(d)skulinitet.

Aktiviteter i forløbet

Eleverne skal i første omgang gøre sig den grundlæggende erkendelse, at kønsroller i høj grad er kulturbestemte. Konkret skal eleverne i denne aktivitet forholde sig kønsmæssigt til forskellige fødevarer, ligesom de skal være aktivt skrivende. Alt sammen skal lede frem til en åbning for spørgsmålet: hvad er maskulinitet egentlig? Og dermed også kønsroller i bredere forstand.
Fag
Samfundsfag
Kompetenceområder
 • Sociale og kulturelle forhold
Faglige temaer
 • Kønsroller
 • Kritisk refleksion
 • Medier
 • Magt
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Snak
 • Skriv
 • Samfundsfag
 • Udskoling
 • Smag
 • Snak
 • Skriv
 • Kønsroller
 • Kritisk refleksion
 • Medier
 • Magt
 • Sociale og kulturelle forhold
Eleverne skal gennem legende, sociale øvelser erfare, hvordan deres holdninger (i dette tilfælde til smag) kan omsættes til brugbar data via et spørgeskema. Samtidig skal de erfare samt sætte ord på, hvordan fællesskaber opstår og udvikles; hvad er det, der gør, at mennesker danner fællesskaber og fylder disse med værdier og præferencer? Inden for sociologien tales bl.a. om neotribalisme, dvs. en slags ”stammer”, hvor medlemmer mødes omkring deres værdier/syn på verden/interesser/præferencer. Og en tilslutning til disse bliver en forudsætning for et medlemskab. Spillereglerne i en stamme kan med et sociologisk begreb kaldes doxa (se mere under uddybende), og det kan være helt afgørende at kunne afkode og efterleve en sådan doxa, hvis ellers man ikke vil stå uden for fællesskabet. Gennem øvelserne erfarer eleverne disse sociale mekanismer, og dette bruges som afsæt til at arbejde med fagbegreber.
Fag
Samfundsfag
Kompetenceområder
 • Sociale og kulturelle forhold
 • Samfundsfaglige metoder
Faglige temaer
 • Smagslege
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
Aktivitetstyper
 • Leg
 • Snak
 • Samfundsfag
 • Udskoling
 • Leg
 • Snak
 • Smagslege
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
 • Sociale og kulturelle forhold
 • Samfundsfaglige metoder
På basis af elevernes besvarelser i spørgeskema skal eleverne nu udarbejde pindediagrammer, kigge efter mønstre i besvarelserne samt vurdere dataenes validitet og reliabilitet.
Fag
Samfundsfag
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
 • Social kontekst
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Regn
 • Samfundsfag
 • Udskoling
 • Snak
 • Regn
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
 • Social kontekst