Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Foto: Stagbird
    Foto: Stagbird

Du er her

Smag #06: Perspektiver på Smag

Søger...

Bøger Når man arbejder videnskabeligt med smag, erkender man hurtigt, at smag er rigtig mange forskellige ting. Smag for Livets forskere giver 10 forskellige vinkler på smag i antologien “Perspektiver på Smag"

Smag er mange ting. Det har vi måttet sande i Smag for Livet, hvor vi er en række forskere fra så forskellige discipliner som fysik, sensorik, antropologi, didaktik og filosofi - og meget mere. Smag er både biologisk og kulturelt betinget, og den er både individuel og social. 

I antologien "Perspektiver på Smag" har Liselotte Hedegaard og Jonatan Leer samlet 10 forfatteres beskrivelser af, hvordan de forstår og arbejder med smag. Bidragene dækker natur-, samfunds- og kulturvidenskabelige tilgange og præsenterer såvel teoretiske begreber om smag som eksempler fra praksis. 

I det naturvidenskabelige perspektiv betragtes smag primært som et møde mellem fysisk-kemiske egenskaber i maden og den hjerneaktivitet som udløses, når vores sanser opfatter og bearbejder disse egenskaber. Smag bliver derved forklaret som - ofte komplekse - kausale sammenhænge mellem maden og menneskets sanseapparat.
Det samfundsvidenskabelige perspektiv behandler smag som et socialt fænomen. Smag er noget, der foregår i det sociale rum, hvor vi gensidigt påvirker og klassificerer hinanden gennem smagsdomme og smagsidealer.
I det kulturvidenskabelige perspektiv betragtes smag som indlejret i historiske bevægelser og til en vis grad geografiske kontekster. Det forsøger at forstå smag som element i en dynamisk proces, gennem hvilken mennesker søger at skabe mening.

Skellet mellem de ovenfor nævnte perspektiver er dog ikke helt så kategorisk som det måtte lyde, hvilket også fremgår af bogens kapitler, men hvert kapitel indskriver sig i en akademisk disciplin, og det har været hver forfatters opgave at beskrive, hvordan denne disciplin forstår smag og anvender smag i undervisnings- eller forskningspraksis.

Om bogen

Perspektiver på Smag kan downloades gratis i pdf-format fra denne side. Klik på linket under "Dokumenter" øverst i denne artikel.

Skriftserien SMAG er desuden trykt i et begrænset oplag. Ønsker du at rekvirere et eksemplar, kan du sende din forespørgsel til forlag [at] smagforlivet.dk.

Gengivelser og uddrag, herunder citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse.

Omtalt i artiklen

Lektor

Fokusområde: Læring

Liselotte Hedegaard er medlem af Smag for Livets centerledelse. Hun er ansat ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor hun varetager projektledelsen af UCLs arbejde i Smag for Livet.

Liselotte Hedegaard har en baggrund i filosofi. Hendes forskningsinteresser retter sig mod sanseerfaring, særligt indenfor rammerne af fænomenologisk undersøgelse. I praksis arbejder hun med, hvordan sanseerfaring, specielt smag, kan anvendes i det pædagogiske og didaktiske arbejde.

 

Docent, ph.d. - Mag.art.

Jonatan Leer er docent ved Professionshøjskolen Absalon. Tidligere var han postdoc på DPU, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet under Smag for Livet.

Jonatan Leer har forsket i smagspædagogik og madkultur. Han er særligt optaget af koblingen mellem mad og maskulinitet, samt af kulturelle repræsentationer af smag og mad.

Jonatan har forfattet ph.d.-afhandlingen Ma(d)skulinitet (2014) om maskulinitet i moderne europæiske madprogrammer. Endvidere har han publiceret adskillige artikler om madkultur og køn bl.a. Strange Culinary Encounters (Food, Culture and Society, 2015) og Madlavning som maskulin eskapisme (Norma: International Journal of Masculinity Studies, 2013). Jonatan er også redaktør af antologien Media Food, som udkommer i Ashgates Critical Food Studies-serie i 2016.

Jonatan har også forfattet mere end 50 populærvidenskabelige klummer om madkultur i bl.a. Magisterbladet og CO-Søfart samt i "Smagsklummen" på smagforlivet.dk, og han har en fortid som restaurantanmelder og kogekone.