Gå til hovedindhold

Du er her

Smag på talemåderne

Dansk
Mellemtrin
Forfattere:  Anne Krogh Aastrup

Eleverne skal gennem konkrete smagsoplevelser øge deres bevidsthed omkring, hvordan talemåder åbner op for sproglige udtryks- og forståelsesmuligheder. Mad og drikke er grundlæggende ikke kun noget, vi indtager og smager på, men også noget, vi kan knytte mening til og dermed bruge til at åbne op for læring. I flere tilfælde indeholder talemåder træk af noget, som kan smages, og derfor er det oplagt at lade eleverne ”smage på talemåderne” for derigennem at give dem en sanselig kobling til de abstrakte sproglige udtryk. Hvordan smager ”en tynd kop te” eksempelvis? Og vil det virke fremmende på elevernes læring og forståelse af talemåden (og talemåder generelt), at smagsoplevelsen af tynd te placeres som centralt didaktisk element? Børn tolker og forstår ofte deres verden på et konkret plan, og gennem konkrete, fysiske smagsoplevelser kan det abstrakte således netop gøres konkret og håndgribeligt.

Aktiviteter i forløbet

En tynd kop te. Et gran salt. Eleverne skal i denne introducerende aktivitet i forløbet smage på forskellige råvarer og drikkevarer, som danner rammen om en række forskellige talemåder i det danske sprog. Gennem dialoger og øvelser med smagsoplevelserne i centrum skal eleverne gerne tilegne sig en forståelse af, hvad en talemåde er for noget – og hvad den kan bruges til kommunikativt og forståelsesmæssigt.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • Talemåder
 • Sproglig bevidsthed
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Snak
 • Tegn
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Smag
 • Snak
 • Tegn
 • Kommunikation
 • Talemåder
 • Sproglig bevidsthed
Eleverne skal arbejde i grupper på særlige værksteder og ved hjælp af smagen reflektere over talemåders oprindelse og betydning i sproget – og hvorfor det overhovedet er vigtigt at kende til talemåder. Hvad betyder talemåderne, og hvordan er de mon opstået historisk?
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Smag
 • Undersøg
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Snak
 • Smag
 • Undersøg
 • Kommunikation
Eleverne skal reflektere over talemåders betydning og relevans for deres egen livsverden. Gennem smagen skal eleverne ud fra en konkret talemåde om smag gå i dybden med at udforske, hvordan talemåder er med til at skabe forståelse af verden omkring os og forståelse af os selv og vores egen smag.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Talemåder
 • Sproglig bevidsthed
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Smag
 • Skriv
 • Fremlæg
 • Udforsk
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Snak
 • Smag
 • Skriv
 • Fremlæg
 • Udforsk
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Talemåder
 • Sproglig bevidsthed
 • Skriveøvelser