Gå til hovedindhold

Du er her

Smag på den danske madkulturs historie

Historie
Mellemtrin
Forfattere:  Mathias Mølleskov

I den historiske udvikling af menneskets madkultur påpeges typisk to brud som værende de mest revolutionerende. Disse to brud er 1) landbrugets opståen og 2) industrialiseringen, som dermed opdeler menneskets madkulturelle historie i følgende tre lange perioder: jægerstenalderen, bondesamfundet og moderniteten. I dette forløb skal eleverne tilegne sig viden om og erfaring med, hvad danskernes kost har kunnet bestå af i disse perioder. Gennem konkrete smagsoplevelser og erfaringer, sat ind i den større didaktisk kontekst, arbejder eleverne med at forstå, hvordan mennesket gennem tiden har anskaffet og produceret fødevarer, og hvordan denne produktion har været et direkte resultat af de respektive teknologiske paradigmer. I dag lever eleverne i en verden, hvor de færreste af dem har et forhold til, hvordan mennesket anskaffer og producerer fødevarer. For mange børn i dag gør det sig gældende, at oplevelser med anskaffelse af mad og drikke har udgangspunkt i supermarkedsindkøb, hvor der ofte endda købes mere, end der er brug for. Dette forløb kan være med til at give eleverne et historisk overblik over, hvordan omdrejningspunktet for den vestlige verdens madkultur er gået fra behov til behag.

Aktiviteter i forløbet

I denne aktivitet skal eleverne tilegne sig viden om væsentlige karakteristika ved jægerstenalderen eller nærmere Ertebøllekulturens madkultur i Danmark, samt hvilke kriterier man definerer denne periode ud fra. Dette foregår, ved at eleverne skal introduceres til ertebøllekulturens livsvilkår og herefter dufte og smage på nogle af de råvarer, som udgjorde kosten for mennesket i Danmark, før landbruget kom hertil.
Fag
Historie
Kompetenceområder
 • Kronologi og sammenhæng
Faglige temaer
 • Ertebølle
 • Jægerstenalder
 • Jagt
 • Samle
 • Køkkenmødding
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Duft
 • Snak
 • Skriv
 • Tegn
 • Historie
 • Mellemtrin
 • Smag
 • Duft
 • Snak
 • Skriv
 • Tegn
 • Kronologi og sammenhæng
 • Ertebølle
 • Jægerstenalder
 • Jagt
 • Samle
 • Køkkenmødding
I denne aktivitet skal eleverne tilegne sig viden om væsentlige karakteristika ved Danmarks bondesamfund, som det så ud lige inden industrialiseringen, samt hvilke kriterier man definerer denne periode ud fra. Dette foregår, ved at eleverne skal introduceres til bondesamfundets livsvilkår og herefter dufte og smage på nogle af de råvarer, som udgjorde kosten for mennesket i Danmark omkring stavnsbåndets ophævelse – altså lige før industrialiseringens spæde start.
Fag
Historie
Kompetenceområder
 • Kronologi og sammenhæng
Faglige temaer
 • Bondesamfund
 • Stavnsbånd
 • Landmand
 • Pløje
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Duft
 • Snak
 • Skriv
 • Se
 • Historie
 • Mellemtrin
 • Smag
 • Duft
 • Snak
 • Skriv
 • Se
 • Kronologi og sammenhæng
 • Bondesamfund
 • Stavnsbånd
 • Landmand
 • Pløje
I denne aktivitet skal eleverne tilegne sig viden om væsentlige karakteristika ved Danmarks industrialisering, samt hvilke kriterier man definerer denne periode ud fra. Dette foregår, ved at eleverne skal introduceres til industrialiseringens livsvilkår og herefter dufte og smage på nogle af de råvarer, som udgjorde kosten for mennesket i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Derudover skal de kunne påpege sammenhæng mellem brud og kontinuitet i Danmarks madhistorie fra jægerstenalderen, til bondesamfundet, industrialiseringen og til sidst perspektivere til nutidens senmoderne forbrugssamfund.
Fag
Historie
Kompetenceområder
 • Kronologi og sammenhæng
Faglige temaer
 • Industrialisering
 • Museum
 • Madpakke
 • Maskine
 • Teknologi
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Historie
 • Mellemtrin
 • Smag
 • Kronologi og sammenhæng
 • Industrialisering
 • Museum
 • Madpakke
 • Maskine
 • Teknologi