Gå til hovedindhold

Du er her

Smag på den danske madkulturs historie

Historie
Mellemtrin
Forfattere:  Mathias Mølleskov

To brud - landbrugets opståen og senere industrialiseringen - har revolutioneret vores madkulturelle historie. I dette forløb tilegner eleverne sig viden og erfaring med danskernes kost i hhv. jægerstenalderen (Ertebøllekulturen), bondesamfundet og industrisamfundet.

Gennem konkrete smagsoplevelser og erfaringer, sat ind i den større didaktiske kontekst, arbejder eleverne med at forstå, hvordan mennesket gennem tiden har anskaffet og produceret fødevarer som et direkte resultat af de respektive teknologiske paradigmer.

Der er også fokus på et sammenlignende perspektiv til i dag, så eleverne får et historisk overblik over, hvordan omdrejningspunktet for den vestlige verdens madkultur er gået fra behov til behag.

Aktiviteter i forløbet

I denne aktivitet skal eleverne tilegne sig viden om væsentlige karakteristika ved jægerstenalderen eller nærmere Ertebøllekulturens madkultur i Danmark, samt hvilke kriterier man definerer denne periode ud fra. Dette foregår, ved at eleverne skal introduceres til ertebøllekulturens livsvilkår og herefter dufte og smage på nogle af de råvarer, som udgjorde kosten for mennesket i Danmark, før landbruget kom hertil.
Fag
Historie
Kompetenceområder
 • Kronologi og sammenhæng
Faglige temaer
 • Ertebølle
 • Jægerstenalder
 • Jagt
 • Samle
 • Køkkenmødding
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Duft
 • Snak
 • Skriv
 • Tegn
 • Historie
 • Mellemtrin
 • Smag
 • Duft
 • Snak
 • Skriv
 • Tegn
 • Kronologi og sammenhæng
 • Ertebølle
 • Jægerstenalder
 • Jagt
 • Samle
 • Køkkenmødding
I denne aktivitet skal eleverne tilegne sig viden om væsentlige karakteristika ved Danmarks bondesamfund, som det så ud lige inden industrialiseringen, samt hvilke kriterier man definerer denne periode ud fra. Dette foregår, ved at eleverne skal introduceres til bondesamfundets livsvilkår og herefter dufte og smage på nogle af de råvarer, som udgjorde kosten for mennesket i Danmark omkring stavnsbåndets ophævelse – altså lige før industrialiseringens spæde start.
Fag
Historie
Kompetenceområder
 • Kronologi og sammenhæng
Faglige temaer
 • Bondesamfund
 • Stavnsbånd
 • Landmand
 • Pløje
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Duft
 • Snak
 • Skriv
 • Se
 • Historie
 • Mellemtrin
 • Smag
 • Duft
 • Snak
 • Skriv
 • Se
 • Kronologi og sammenhæng
 • Bondesamfund
 • Stavnsbånd
 • Landmand
 • Pløje
I denne aktivitet skal eleverne tilegne sig viden om væsentlige karakteristika ved Danmarks industrialisering, samt hvilke kriterier man definerer denne periode ud fra. Dette foregår, ved at eleverne skal introduceres til industrialiseringens livsvilkår og herefter dufte og smage på nogle af de råvarer, som udgjorde kosten for mennesket i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Derudover skal de kunne påpege sammenhæng mellem brud og kontinuitet i Danmarks madhistorie fra jægerstenalderen, til bondesamfundet, industrialiseringen og til sidst perspektivere til nutidens senmoderne forbrugssamfund.
Fag
Historie
Kompetenceområder
 • Kronologi og sammenhæng
Faglige temaer
 • Industrialisering
 • Museum
 • Madpakke
 • Maskine
 • Teknologi
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Historie
 • Mellemtrin
 • Smag
 • Kronologi og sammenhæng
 • Industrialisering
 • Museum
 • Madpakke
 • Maskine
 • Teknologi