Gå til hovedindhold

Du er her

Smagskombinationer

Matematik
Indskoling
Forfattere:  Lise Holm

Kombinatorik, sandsynlighed og statistik er et felt, der ofte volder eleverne problemer. Det kan være svært at gennemskue, og der er mange nye begreber at forholde sig til. I dette forløb forsøger vi at introducere begreberne tidligt i skoleforløbet ved hjælp af hverdagssprog og det fælles udgangspunkt smag og smagskombinationer. Med udgangspunkt i børnenes eksperimenterende forhold til mad skal de lege med kombinatorik ud fra deres nysgerrighed, smagserfaringer og viden om matematik og systematik. Hvor mange forskellige rugbrødsmadder kan man fx lave, hvis man har to slags pålæg og tre slags topping? Hvad er sandsynligheden for at få en mad, jeg kan lide? Og hvad siger vores statistik om, hvilken mad der er klassens yndlingsmad?

Forløbet sætter desuden fokus på smagskombinationer og lysten til at smage noget nyt og anderledes.

Aktiviteter i forløbet

Med udgangspunkt i børnenes eksperimenterende forhold til mad skal de lege med kombinatorik ud fra deres nysgerrighed, smagserfaringer og viden om matematik og systematik. De skal, afhængig af klassetrin, desuden være med til at finde en algoritme, så de kan regne antallet af kombinationsmuligheder ud.
Fag
Matematik
Kompetenceområder
 • Statistik og sandsynlighed
Faglige temaer
 • Smagskombinationer
 • Kombinatorik
 • Algoritmer
Aktivitetstyper
 • Undersøg
 • Udforsk
 • Snak
 • Matematik
 • Indskoling
 • Undersøg
 • Udforsk
 • Snak
 • Statistik og sandsynlighed
 • Smagskombinationer
 • Kombinatorik
 • Algoritmer
Målet med aktiviteten er at give eleverne en fornemmelse af begrebet 'sandsynlig'. At bruge de erfaringer, de har fået om kombinatorik og systemer i aktivitet 1 til at beregne sandsynlighed ud fra antallet af kombinationsmuligheder. Det er ikke nødvendigt, at eleverne kender til brøker, decimaltal og procent for at bruge materialet.
Fag
Matematik
Kompetenceområder
 • Statistik og sandsynlighed
Faglige temaer
 • Smagsoplevelser
 • Chance
Aktivitetstyper
 • Undersøg
 • Udforsk
 • Snak
 • Regn
 • Matematik
 • Indskoling
 • Undersøg
 • Udforsk
 • Snak
 • Regn
 • Statistik og sandsynlighed
 • Smagsoplevelser
 • Chance
Målet med aktiviteten er, at eleverne får en begyndende viden omkring undersøgelser, indsamling af data og diagramlæsning. Aktiviteten er lavet med afsæt i madderne fra de to foregående aktiviteter omkring kombinatorik og sandsynlighed og fører eleverne videre ind i statistikkens verden. Igen bygger aktivitetens opbygning på den idé, at eleverne trækker på deres smagserfaringer, hvilket øger sandsynligheden for, at alle kan være med og har lyst til at bidrage. Aktiviteten vil desuden afrunde forløbet ved at sætte fokus på nye smagsvarianter, som eleverne laver undersøgelser omkring.
Fag
Matematik
Kompetenceområder
 • Statistik og sandsynlighed
Faglige temaer
 • Livretter
 • Yndlingsmadder
 • Chance
Aktivitetstyper
 • Undersøg
 • Udforsk
 • Snak
 • Matematik
 • Indskoling
 • Undersøg
 • Udforsk
 • Snak
 • Statistik og sandsynlighed
 • Livretter
 • Yndlingsmadder
 • Chance