Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Fokus på at kende egne fysiologiske reaktioner øger elevers mestringsforventning. Illustration: Mikkel Damsgaard Petersen.
    Fokus på at kende egne fysiologiske reaktioner øger elevers mestringsforventning. Illustration: Mikkel Damsgaard Petersen.

Du er her

Styrk elevernes mestringsforventning gennem kendskab til egne reaktioner

Søger...

Nyhed om undervisning Du kan støtte dine elevers mestringsforventning i undervisningen gennem fire kilder. At kende sine egne fysiologiske reaktioner er en af dem. I denne artikel får du inspiration til dit arbejde med dette fokus i undervisningen gennem teori, praktiske eksempler og konkrete undervisningsforløb fra Fag med Smag.

Teori: Fokus på at kende egne fysiologiske reaktioner

Fysiologiske reaktioner betegnes også som en kilde til forventningen om mestring (Skalviik og Skaalvik 2018). De fysiologiske reaktioner har fokus på, at eleverne skal lære at mærke og forstå og kontrollere egne reaktioner.

En bestemt situation eller udfordring, f.eks. en præsentation, kan vække tidligere ubehagelige erfaringer til live hos eleven. Det kan være fysiologiske reaktioner, som hjertebanken, bævrende stemme, rødme eller fugtige hænder. At eleverne bliver i stand til at mærke, forstå og handle på de signaler, kroppen giver i forskellige situationer, giver dem muligheden for at kontrollere og forstå egne følelser og derved være medskaber til at kunne løse eventuelle vanskeligheder eller nulstille dårlige erfaringer. Nervøsitet og stressreaktioner hos eleverne kan også tolkes på en positiv måde. Det kan fortælle eleverne, at de er klar til en pragtpræstation. Eleverne kan være nervøse, fordi de er spændte og klar og skal i gang med noget vigtigt. Nervøsitet kan også være et tegn på, at man ikke har øvet sig nok og derfor ikke behersker situationen. Oplevelsen kan her blive truende, og mestringsoplevelsen kan svækkes.

Illustration: Mikkel Damsgaard Petersen.
Illustration: Mikkel Damsgaard Petersen.

Eksempler fra praksis du som faglærer kan orientere dig mod

  • Eleverne kan sætte ord på egne fysiologiske reaktioner og kan handle konstruktivt efter dem.
  • Eleverne kan være medskabende til et positivt læringsmiljø, herunder at være en aktiv lytter og en støttende klassekammerat.

Perspektiver fra Fag med Smags undervisningsmaterialer

I Fag med Smag kan nævnes materialet Smagen af Fisk. Her arbejder eleverne med deres personlige formidlingsevne, hvor deres personlige, retoriske og kropslige performance er i fokus.

Eleverne skal gennem observationer og film af egne og klassekammeraternes fremtoning observere og analysere, hvordan de personligt, retorisk og kropsligt påvirkes, når de skal agere i uvante situationer eller situationer, hvor de skal præsentere eller præstere foran en større forsamling.

Refleksionsspørgsmål til faglæreren

  • Giver jeg eleverne en tydelig ramme for, hvad jeg som faglærer forventer af en god præsentation?
  • Har mine elever kendskab til præsentationsteknikker?
  • Hvordan kan jeg hjælpe mine elever til at kende og arbejde med at forstå egne fysiologiske reaktioner?
  • Hvordan kan jeg skabe et læringsrum, hvor det at fejle er ok og også kan opfattes som en retningsgiver mod et uforløst læringspotentiale?

Læs om de fire kilder til mestringsforventning

 

SUCCESOPLEVELSER

ROLLEMODELLER

OPMUNTRING

KENDSKAB TIL EGNE REAKTIONER

 

Omtalt i artiklen

Læremiddelredaktør, lærer, cand.pæd.

Anne Torpegaard Festersen er ansat som læremiddeludvikler og formidler i Smag for Livet. Her har hun til opgave at udvikle og redigere læremidler, som skal bruges i bl.a. grundskolens undervisning. Læremidlerne er tilgængelige i Smag for Livets gratis app til lærere, Fag med Smag.

Anne er cand.pæd. i generel pædagogik og desuden uddannet lærer med linjefag i idræt, matematik, samfundsfag og kristendomskundskab.