Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Du er her

Tværfagligt fokus på smag kan bygge vigtige broer for børn og unges uddannelse og liv

Søger...

Nyhed Kan man bygge broer med smag? Ja, når fokus på smag inddrages i børn og unges uddannelse, skabes broer mellem fagligheder, håndværk og teori, sanselighed og refleksion, sundhed og livsglæde. Det konkluderer Smag for Livet i ny egenevaluering.

Som en del af Smag for Livets evaluering af den treårige projektperiode "Med smagen som brobygger" har centerledelsen udgørt en egenvurdering af projektets virke og resultater. Her konkluderes, at centret ved at opfylde projektets mål (se tabel nedenfor) har vist, at tværfagligt fokus på smag kan bygge vigtige broer for børn og unges uddannelse og liv.

Egenvurderingen kan downloades her som pdf med links til materialer, viden, m.m.: Egenvurdering - Smag for livet_Med smagen som brobygger - digital.pdf

Egenvurderingen udgør én af tre dele af centrets samlede evaluering af perioden 2018-2021. Ud over egenvurderingen er udført omfattende effektfuldhedsundersøgelser af smag som brobygger og forandringspotentiale i børn og unges liv samt en ekstern evaluering af forankring og indlejring af centrets virke og resultater. Begge dele afsluttes og offentliggøres i efteråret 2021.

Projektperiodens fem overordnede mål, og hvordan de er opnået

 

Med smagen som brobygger er det lykkedes Smag for Livet at Målene er opnået ved bl.a. at:
tilbyde børn og unge mulighed for at tilegne sig og bruge tværfaglig viden om smag samt evner og kompetencer til madhåndværk udvikle, afprøve og udbrede undervisningsforløb og -aktiviteter med både praktiske og boglige elementer om og med smag, i og på tværs af en række fag, i læringsuniverset Fag med Smag såvel som ved events og workshops/webinarer henvendt til børn og unges undervisere - alt sammen baseret på centrets egen forskning inden for gastrofysik, sensorik, didaktik og antropologi samt håndværks- og undervisningspraksis
skabe positiv forandring i børn og unges læring og hverdag i relation til smag, forbedrede betingelser for vidensbaseret sundhedsfremme og tro på egne evner til at skabe gode liv udvikle smagsdidaktisk teori og praksis og implementere forsknings- og udviklingsarbejdet i undervisningen på flere uddannelser, særligt lærer- og kokkeuddannelsen, grundskolen og gymnasiet, samt tilbyde undervisere og studerende workshops, webinarer, vidensomsættende artikler, aktiviteter, events m.m. inden for viden om smag, sundhedsfremme og smagsundervisning
bidrage til at modvirke frafald på fødevarefaglige erhvervsuddannelser, til at øge den faglige stolthed blandt eleverne, og til at gøre det mere attraktivt at søge optag på erhvervsskoler 1) etablere gastro- og fermenteringslaboratorier, der kan række ud fra uddannelse til erhverv, 2) kompetenceudvikle faglærere inden for gastrofysik, sensorik og håndværk, 3) producere erhvervsskolerettede digitale undervisningsmaterialer på basis af ny, forskningsbaseret viden, der kan perspektivere og udvikle håndværk
og 4) gennemføre formidlingsaktiviteter for og med kokkeelever til skoleelever og den brede befolkning
facilitere, at de involverede børn og unge har reflekteret over smag, tilegnet sig viden om og opnået værktøjer til at forstå sig selv og hinanden 1) afholde eventbaserede og inddragende smagsaktiviteter, 2) producere digitale forskningsformidlingsprodukter (film, podcasts m.m.) til målgrupperne og 3) udsende talrige og forskelligartede fysiske læremidler til en lang række skoler og lærere bl.a. i form af “spillekort”, der sætter fokus på og fremmer refleksion over smag og smagens mange dimensioner på tværs af fag
tilbyde børn og unge muligheder for at bringe det, de lærer om og gennem smag, ud af deres uddannelsesrammer og her, med nyvundne kompetencer, tage begrundede mad- og smagsvalg medudvikle og kvalificere både det forskningsmæssige, fagfaglige og didaktiske vidensgrundlag for smagsundervisningen på flere uddannelsesniveauer, heriblandt grund-, erhvervs- og professionshøjskole, gymnasiet såvel som universitetsniveau med fokus på at fremme børn og unges viden, smagskompetence og madhåndværk