Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Udsnit af Food and Medias forside
    Udsnit af Food and Medias forside

Du er her

Verdens første antologi om mad og medier

Søger...

Artikel Mad bliver ofte en kampplads i medierne, hvor forskellige ideer om det gode liv brydes. Ny antologi belyser hvordan medierne påvirker vores forhold til mad.

Hvilken rolle spiller medierne i vores forhold til mad? Hvordan bruger Michelle Obama mad til at positionere sig politisk? Hvilket mandeideal repræsenterer brødrene Price med deres smørholdige køkken?

Alle disse spørgsmål og mange flere får man svaret på i den nye bog Food and Media: Practices, Distinctions and Heterotopias. Det er verdens første antologi om det store emne mad og medier, og bogen er udkommet på det anerkendte forlag Routledge. I antologien kommer en række af verdens førende forskere inden for emnet med deres bud på, hvordan madens enorme synlighed i medierne afspejler og påvirker vores forhold til mad. 

Bogens overordnede pointe er, at vi bør tage mediernes rolle mere alvorligt, når vi tænker og taler om mad. Mad fylder nemlig utrolig meget i medierne, og medierne fylder i stigende grad i vores forhold til mad. Som bogens talrige cases eksemplificerer, så varierer forholdet mellem mad og medier dog meget fra kontekst til kontekst, og mad bliver ofte en kampplads i medierne, hvor forskellige ideer om det gode liv brydes.

Antologien har et stærkt dansk islæt med hele seks kapitler af danske forskere.

  • Bente Halkier, professor i sociologi (KU), skriver om mad og moderskab i en mediekultur.
  • Stinne Gunder Strøm Krogager, Lektor i kommunikation (AAU), skriver om børns medie- og madkundskaber.
  • Caroline Nyvang skriver, forsker ved Det Kongelige Bibliotek, skriver om det amerikanske og det franske køkken i danske kogebøger 1950-1970.
  • Katrine Meldgaard Kjær, ph.d.-stipendiat (SDU), skriver om Michelle Obama som madaktivist.
  • Karen Klitgaard Povlsen, Lektor i medievidenskab (AU), skriver om mediebrug og madpraksisser i dagens Danmark.
  • Jonatan Leer, postdoc AU, skriver om brødrene Price og ma(d)skulinitet.

Bogen er redigeret af Jonatan Leer og Karen Klitgaard Povlsen.

Kontakt: jonle [at] edu.au.dk

Se mere om bogen på forlagets hjemmeside.

Omtalt i artiklen

Docent, ph.d. - Mag.art.

Jonatan Leer er docent ved Professionshøjskolen Absalon. Tidligere var han postdoc på DPU, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet under Smag for Livet.

Jonatan Leer har forsket i smagspædagogik og madkultur. Han er særligt optaget af koblingen mellem mad og maskulinitet, samt af kulturelle repræsentationer af smag og mad.

Jonatan har forfattet ph.d.-afhandlingen Ma(d)skulinitet (2014) om maskulinitet i moderne europæiske madprogrammer. Endvidere har han publiceret adskillige artikler om madkultur og køn bl.a. Strange Culinary Encounters (Food, Culture and Society, 2015) og Madlavning som maskulin eskapisme (Norma: International Journal of Masculinity Studies, 2013). Jonatan er også redaktør af antologien Media Food, som udkommer i Ashgates Critical Food Studies-serie i 2016.

Jonatan har også forfattet mere end 50 populærvidenskabelige klummer om madkultur i bl.a. Magisterbladet og CO-Søfart samt i "Smagsklummen" på smagforlivet.dk, og han har en fortid som restaurantanmelder og kogekone.

Lektor, lic.phil.

Fokusområde: Læring

Karen Klitgaard Povlsen er lektor i medie- og kulturanalyse ved Institut for Æstetik og Kommunikation - Medievidenskab, Aarhus Universitet.

Hun forsker og er ekspert i børn og unges brug af medier i relation til mad.

Lektor, ph.d.

Stinne Gunder Strøm Krogager er medieforsker og lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Hun arbejder med mediebrug, særligt i forhold til mad- og hverdagspraksis.

I Smag for Livet undersøger hun, hvordan børn approprierer, kopierer og forhandler mediemadens modeller for smag og køn, samt deres fornemmelse for de æstetiske koder, som både køn og smag formidles igennem.