Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Download dine egne kompositionskort via pdf'erne vedhæftet denne side. Grafik: Smag for Livet
    Download dine egne kompositionskort via pdf'erne vedhæftet denne side. Grafik: Smag for Livet

Du er her

Download kort til didaktisk komposition

Søger...

Undervisningspakke Med disse kompositionskort kan læreren tilrettelægge varieret undervisning, der udfordrer den samme genstand på forskellige måder.

En didaktisk komposition er en sammensætning af et undervisningsforløb. Med udgangspunkt i modellen over virksomhedsformer kan der over et givet undervisningsforløb udformes en didaktisk komposition, der udtrykker måder for eleverne at være virksomme på.

Den didaktiske komposition kan ændres og skabe en anden variation i et forløb. Formålet med at lave en didaktisk komposition er dog at sikre en komplementær vekselvirkning mellem virksomhedsformerne og dermed elev- og læreraktive faser, der giver en varieret undervisning og mulighed for forskellige måder at lære på. Sigtet er at udfordre den samme genstand på forskellige måder, dvs. repræsentere det samme indhold med forskellige modaliteter.

Som hjælp til at sikre, at man kommer rundt om de forskellige virksomhedsformer, kan man lægge ”kortene på bordet”. Dette sæt kort giver netop mulighed for dette og rummer muligheden for nemt og hurtigt at ændre den didaktiske komposition. Herved gives mulighed for at reflektere over:

-    hvilke og hvor mange virksomhedsformer, der er i spil i et undervisningsforløb
-    hvilken rytme og progression, forløbet indeholder
-    hvilket samspil, der er mellem virksomhedsformerne
-    hvilke muligheder, der er for fordybelse

Download kortene og en vejledning fra pdf'erne, som er vedhæftet denne side.

 

Se også:

Perspektiver på Smag - en antologi om tilgange til smag.

Omtalt i artiklen

Lektor, master i sundhedspædagogik (MSU), lærer

Majbritt Pless er lektor ved Læreruddannelsen på Fyn, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor hun underviser i faget madkundskab.

Majbritt Pless har igennem mange år arbejdet med børn, mad og sundhed. I Smag for Livet arbejder hun i praksis med at udvikle undervisningsforløb og forankre Smag for Livets projekter på læreruddannelsen. Hun har også stået bag konkurrencen Madkamp - DM i Madkundskab.

Lektor og forsker, cand.pæd.

Peter Brodersen er uddannet lærer og cand.pæd. og har et mastermodul i evalueringsteori.

Blandt Peter Brodersens interesseområder er æstetik i undervisningen, faglighed og dannelse, klasseledelse og lærerroller, differentiering og motivation, og evaluering af undervisning og læreproces.

Peter Brodersen er ansat som lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ved læreruddannelsen og ved Center for Anvendt Skoleforskning. Han har igennem flere år tillige undervist på efter- og videreuddannelser og den pædagogiske diplomuddannelse.

Hos Smag for Livet vil Peter bidrage til at udvikle didaktiske begreber og modeller om smag, undervisning og dannelse, der kan anvendes i lærer- og pædagoguddannelsen. Dertil kommer idéudvikling vedrørende læremidler til faget Madkundskab på læreruddannelsen.