Gå til hovedindhold

Du er her

Den store morgenmadstest - sødt, sundt, mættende?

Biologi
Udskoling
Forfattere:  Kristine Böhm Nielsen

Morgenmaden er dagens vigtigste måltid. Det har eleverne sikkert tit hørt fra deres olde- eller bedstemødre. Men nu slår forskningsresultater fast, at morgenmåltidet faktisk har stor betydning for både velbefindende og indlæringsevne. Spørgsmålet er da: hvad består et 'godt morgenmåltid' egentlig af? Og hvordan smager det mon? Fokus er her på elevernes smagspræferencer i forbindelse med morgenmåltidet, idet forskellige typer af morgenmad testes i forhold til både smagsoplevelse og effekt på blodsukker- og energiniveau. Gennem forsøgene eksperimenterer og diskuterer eleverne sig frem til deres bud på et ideelt morgenmåltid, som både smager godt, giver god blodsukkerregulering og holder mæthedsfornemmelsen længe. Forløbet kan optimalt gennemføres på 3-5 lektioner. Aktiviteterne retter sig primært mod undervisning i biologi, men kan også indtænkes i tværfagligt forløb med matematik med fokus på databearbejdning i Excel, gennemsnitsberegninger og sammenligning af grafer. Aktiviteterne kan også indtænkes i et forløb med madkundskab, hvor eleverne udvikler opskrifter på morgenmåltider og/eller udregner næringsværdi i forskellige morgenmadsmåltider. Det er en fordel, hvis eleverne har haft en introduktion til kost og ernæring inden forløbet.

Aktiviteter i forløbet

Denne indledende øvelse har til formål at vække elevernes nysgerrighed omkring emnet morgenmad. I aktiviteten tages udgangspunkt i elevernes personlige erfaringer med og forforståelser i forhold til morgenmad. Eleverne skal beskrive, hvad de får til morgenmad, og de skal finde ud af, hvilken grundsmag og konsistens de foretrækker om morgenen. Målet med aktiviteten er at vække elevernes nysgerrighed og gøre dem klar på en mere teoretisk introduktion til kulhydrater, blodsukker og glykæmisk indeks.
Fag
Biologi
Kompetenceområder
 • Perspektivering
Faglige temaer
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
 • Morgenmad
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • Erindr
 • Beskriv
 • Biologi
 • Udskoling
 • Erindr
 • Beskriv
 • Perspektivering
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
 • Morgenmad
 • Smagens psykologi
I denne aktivitet skal eleverne have deres teoretiske viden i spil fra aktivitet 1 om kulhydrater, blodsukker og GI. Se mere under forberedelsesafsnittet. Eleverne skal bruge både deres viden og smagssans som udgangspunkt for at vurdere, om forskellige morgenmadsmåltider har en lav, middel eller høj GI-værdi. Læs mere om smagsindikatorer for fødevarer med højt GI under det uddybende afsnit. Eleverne får enten smagsprøver på de forskellige morgenmadsmåltider (anbefalet for at gøre koblingen mellem det faglige stof og elevernes læring mere smagssansebetonet og engagerende) eller må genkalde sig smagen af forskellige tænkte måltider ved at se på billeder af disse måltider. Se kopiark 4.
Fag
Biologi
Kompetenceområder
 • Undersøgelse
Faglige temaer
 • Morgenmad
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • Beskriv
 • Snak
 • Læs
 • Smag
 • Biologi
 • Udskoling
 • Beskriv
 • Snak
 • Læs
 • Smag
 • Undersøgelse
 • Morgenmad
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
 • Smagens psykologi
I denne aktivitet skal eleverne afprøve deres hypoteser og opleve på egen krop, hvordan de forskellige morgenmåltider påvirker kroppens blodsukker. OBS! Testpersonerne skal møde fastende op til forsøget. Dvs. de skal faste fra efter aftensmåltidet dagen før, til forsøget skal udføres (ca. 12-14 timer), så det er en fordel, at undervisningen ligger om morgenen. Derudover tager selve forsøget mindst 1,5 time, så det er vigtigt at planlægge at have denne tid til rådighed. Se mere under forberedelse.
Fag
Biologi
Kompetenceområder
 • Undersøgelse
Faglige temaer
 • Blodsukkermåling
 • Morgenmad
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
Aktivitetstyper
 • Udforsk
 • Snak
 • Regn
 • Biologi
 • Udskoling
 • Udforsk
 • Snak
 • Regn
 • Undersøgelse
 • Blodsukkermåling
 • Morgenmad
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
I denne aktivitet skal eleverne bruge deres teoretiske viden om kulhydrater, blodsukker og GI til at udarbejde et forslag til et ideelt morgenmåltid, som også tager hensyn til deres egne smagspræferencer, som blev diskuteret i aktivitet 1. Eleverne kan bruge GI-indekset som hjælp. Se kopiark 6. Husk at minde eleverne om, at et sundt måltid ikke nødvendigvis er lig med et lavt GI. En sund kost handler både om den gode smagsoplevelse, vitaminer og mineraler samt den rette sammensætning af kulhydrat, protein og fedt.
Fag
Biologi
Kompetenceområder
 • Perspektivering
Faglige temaer
 • Morgenmad
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
Aktivitetstyper
 • Beskriv
 • Snak
 • Fremlæg
 • Biologi
 • Udskoling
 • Beskriv
 • Snak
 • Fremlæg
 • Perspektivering
 • Morgenmad
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks