Gå til hovedindhold

Du er her

Smag på genren

Dansk
Udskoling
Forfattere:  Lisa Hansen

Dette forløb skaber sammenhæng mellem genrer og smagsoplevelser. Gennem konkrete smagsoplevelser ”antændes” og befordres elevernes forståelse af og læseveje ind i genrer såsom lyrik, essay og reklamer.

I litteraturens verden kan beskrivelser af smag og smagsoplevelser fungere som et stærkt fortællemæssigt greb, som kan få tekster til at fremstå særligt virkelighedsnære både gennem præcise sansninger og mere abstrakte smagsfortolkninger. Dette kommer eksempelvis til udtryk i Benny Andersen-digtet ”Dej”, som eleverne stifter bekendtskab med i forløbet. Eleverne får kendskab til sanselige beskrivelser og sproglige virkemidler om og med smag med henblik på at styrke deres viden om æstetisk sprogbrug og evne til at vurdere teksters sproglige virkemidler.

Eleverne skriver også selv et essay, læser op og arbejder med fortolkning.

Smag er også indlejret i kulturelle, psykologiske og sociale sammenhænge, hvorfor smagens rolle i et danskfagligt litteraturpædagogisk og didaktisk perspektiv kan anskues som både mulighedsskabende og sanseligt, idet det åbner op for nye oplevelser og erfaringsdannelser inden for danskfaget. Litteraturpædagogisk har forløbet et værkorienteret analytisk perspektiv - flere steder med et læserorienteret perspektiv, hvor elevernes møde med teksterne er midtpunkt.

Aktiviteter i forløbet

I denne aktivitet skal eleverne introduceres til, hvordan smag og smagsoplevelser kan bruges som katalysator og et værktøj til at skrive. Eleverne skal starte med en forestillingsøvelse om chokolade. Derefter skal I tale om en dej, du selv medbringer i en skål inkl. grydeske. Dette leder op til en introduktion af Benny Andersens digt ”Dej” fra 1993 samt en snak om, hvordan han, bl.a. med sanselige beskrivelser, symboler og bogstavrim, beskriver en særlig smag. Dette suppleres af to andre teksteksempler. Disse tekster skal eksemplificere, hvordan smag og smagsoplevelser kan beskrives på forskellige måder. Med udgangspunkt i disse eksempler skal eleverne afslutningsvist skrive en tekst via en hurtigskrivningsøvelse om deres egne smagserfaringer/smagsoplevelser.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Læsning
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Lyrik
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Skriv
 • Beskriv
 • Erindr
 • Dansk
 • Udskoling
 • Læs
 • Skriv
 • Beskriv
 • Erindr
 • Læsning
 • Fremstilling
 • Lyrik
 • Skriveøvelser
Eleverne skal arbejde videre med sanselige beskrivelser og sproglige virkemidler om og med smag med henblik på at styrke deres viden om æstetisk sprogbrug og evne til at vurdere teksters sproglige virkemidler. Dette gøres via fokus på hindbærsnitter. Eleverne præsenteres både for en opskrift på hindbærsnitter, en smagsprøve og et essay om hindbærsnitter. Gennem læsning og klassedialog om Søren Ryges essay ”Hindbærsnitter” skal de arbejde med, hvordan smagsoplevelsen heri beskrives.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Læsning
 • Fortolkning
Faglige temaer
 • Essay
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Snak
 • Erindr
 • Smag
 • Dansk
 • Udskoling
 • Læs
 • Snak
 • Erindr
 • Smag
 • Læsning
 • Fortolkning
 • Essay
I aktiviteten skal eleverne arbejde dybere med essayet ”Hindbærsnitter” og beskæftige sig mere konkret med essaygenren. Målet er, at eleverne opnår viden om genrens kendetegn, og aktiviteten søger at forene essaygenren endnu mere med temaet smag. Eleverne skal derudover skrive deres eget essay, og derfor anses det som centralt, at eleverne er fortrolige med foreningen af essaygenren og temaet smag, så de er klædt godt på til deres egen skriveproces. Målet med at eleverne selv skal skrive deres egne essays, er at give eleverne mulighed for at fremstille sammenhængende tekster, hvor de kan udtrykke sig i et varieret sprog, afpasset genre og indhold.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Læsning
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Essay
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Snak
 • Skriv
 • Dansk
 • Udskoling
 • Læs
 • Snak
 • Skriv
 • Læsning
 • Fremstilling
 • Essay
 • Skriveøvelser
Denne aktivitet bygger videre på aktivitet 3. For at lave aktiviteten er det en forudsætning, at eleverne har selvskrevne essays om smag eller en smagsoplevelse (se eventuelt aktivitet 3). I denne aktivitet skal eleverne arbejde med læsning af deres essays samtidig med, at de smager på smagsprøver, som de selv har medbragt. Målet med aktiviteten er at skabe en tæt sammenhæng mellem tekstarbejdet (både skrivning og læsning) og smag. Ved at kombinere smagsoplevelsen med læseoplevelsen, søger denne aktivitet at få de to elementer til at interagere med hinanden, og dermed skabe en æstetisk oplevelse med smag og litteratur.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Læsning
 • Fortolkning
Faglige temaer
 • Essay
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Smag
 • Snak
 • Dansk
 • Udskoling
 • Læs
 • Smag
 • Snak
 • Læsning
 • Fortolkning
 • Essay
I denne aktivitet skal eleverne arbejde med tv-reklamer og smag. Målet med aktiviteten er, at eleverne bliver bevidste om, hvordan tv-reklamer kan appellere til vores smagssans og smagsoplevelser, særligt igennem sproglige virkemidler såsom symbolik, metaforer, rim m.v. Herigennem får eleverne mulighed for at skærpe deres kritiske bevidsthed og evne til at forholde sig til tv-reklamer i forhold til smag. Eleverne skal først se på nogle reklameeksempler, hvorefter de selv skal finde og undersøge en reklame, der beskæftiger sig med smag.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Læsning
 • Fortolkning
Faglige temaer
 • Reklamer
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Undersøg
 • Beskriv
 • Udforsk
 • Dansk
 • Udskoling
 • Læs
 • Undersøg
 • Beskriv
 • Udforsk
 • Læsning
 • Fortolkning
 • Reklamer