Gå til hovedindhold

Du er her

Smag for naturen

Madkundskab
Dansk
Mellemtrin
Forfattere:  Majbritt Pless, Thomas Brahe

”Smag for naturen” strækker sig over to dage – optimalt i maj/juni. De første fem aktiviteter retter sig mod undervisning i natur/teknologi og madkundskab og alt efter toning også biologi. Den sidste aktivitet kan med fordel laves tværfagligt med dansk og evt. billedkunst, da eleverne skal producere en planche eller novelle. Eleverne skal opdage, at den vilde natur er fyldt med spiselige ting. Helt almindelige planter, som de kender – måske endda som ukrudt – kan spises og bruges i forskellige retter, fx suppe, brød og burgere. Og smådyr kan endda også spises! Det kan overvejes at lade eleverne arbejde med de fem grundsmage forud for dette forløb, da det vil give dem et bedre afsæt til at kunne vurdere smagsforhold ved de forskellige råvarer, som de kommer til at arbejde med i dette forløb. Til inspiration kan du her læse, hvordan en 5. klasse har arbejdet med forløbet.

Aktiviteter i forløbet

Start på DAG 1. I denne indledende aktivitet spores eleverne ind på tematikken ”råvarer og madlavning i naturen”. Det er typisk et tema, som eleverne har relativt forskellige forudsætninger for og erfaringer med, så derfor afdækkes og udvides deres forforståelser her. Dette sker med afsæt i deres personlige erfaringer med at spise i og af naturen. Målet er at skabe positive forventninger.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fødevarebevidsthed
 • Måltid og madkultur
Faglige temaer
 • Erindringer
 • Vilde planter
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Erindr
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Snak
 • Erindr
 • Fødevarebevidsthed
 • Måltid og madkultur
 • Erindringer
 • Vilde planter
Klassen bevæger sig nu ud i naturen og skal finde vilde urter, som efterfølgende skal bruges i brød og suppe. Eleverne tager billeder af de planter, de finder, og snakker undervejs om planterne – her kommer naturvejlederen på banen. Der tilberedes brød og suppe baseret på de fundne planter, og et vigtigt element her er tilsmagningen; eleverne må være kreative og samtidig forholde sig eksperimenterende og praktisk til tilsmagningen – resultatet skal gerne blive velsmagende.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Måltid og madkultur
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Vilde planter
Aktivitetstyper
 • Udforsk
 • Tilbered
 • Smag
 • Snak
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udforsk
 • Tilbered
 • Smag
 • Snak
 • Måltid og madkultur
 • Madlavning
 • Vilde planter
Eleverne skal på jagt efter den vilde plante kvan, også kendt under sit latinske navn angelica archangelica. Planten skal bruges i nogle af de efterfølgende aktiviteter i forløbet. Der er her mulighed for, at eleverne på både legende og mere systematisk vis kan udvikle deres opmærksomhed mod naturens detaljer og æstetiske og praktiske forskelle mellem forskellige planter.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fødevarebevidsthed
Faglige temaer
 • Vilde planter
Aktivitetstyper
 • Udforsk
 • Læs
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udforsk
 • Læs
 • Fødevarebevidsthed
 • Vilde planter
Vi er nu nået til DAG 2. Eleverne starter med at lave vilde burgere! Der er her særligt fokus på håndværksdelen i madens tilberedning, idet der samtidig trækkes på den viden og de oplevelser, som eleverne tidligere har fået lejlighed til at oparbejde i de hidtidige aktiviteter.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Måltid og madkultur
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Vilde planter
Aktivitetstyper
 • Lav
 • Tilbered
 • Smag
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Lav
 • Tilbered
 • Smag
 • Måltid og madkultur
 • Vilde planter
 • Madlavning
Denne aktivitet afrunder dag 2, idet eleverne spiller et udendørs duftmemoryspil. Spillet foregår, ved at spande parvis fyldes med råvarer/planter/smage/dufte, så hver råvare/plante/smag/duft går igen to gange. Spandene fordeles så ud over et passende areal, og overordnet går spillet ud på det samme, som eleverne kender fra almindeligt vendespil: der skal findes to ens dufte; der vælges to spande, og er duftene ikke ens, vendes spandene igen, og turen går videre. Mere detaljerede regler findes under uddybende.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Smagslege
 • Vilde planter
 • Lugtesansen
Aktivitetstyper
 • Leg
 • Duft
 • Sans
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Leg
 • Duft
 • Sans
 • Madlavning
 • Smagslege
 • Vilde planter
 • Lugtesansen
Eleverne har taget billeder af vilde urter (evt. som del af aktivitet 2) og skal nu udarbejde billedkollage, katalog eller planche, som med varierende krav til madkundskabsfaglige begreber præsenteres for resten af klassen. Gennemføres denne aktivitet som ren danskfaglig aktivitet, kan fokus lægges endnu mere på fremstillingsformen, tekstudarbejdelsen og krav til modtager- og afsenderbevidsthed – i dette tilfælde bliver de vilde urter mere en case, som omkranser den danskfaglige tekstproduktion. I alle tilfælde får eleverne erfaring med at hente ny og hidtil ikke-kendt inspiration ”ude i verden”, tage det med hjem ”til skrivebordet” og bearbejde og give det form her.
Fag
Madkundskab, Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Måltid og madkultur
Faglige temaer
 • Medieproduktion
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Skriv
 • Lav
 • Fremlæg
 • Madkundskab
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Skriv
 • Lav
 • Fremlæg
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Måltid og madkultur
 • Medieproduktion
 • Skriveøvelser