Gå til hovedindhold

Du er her

Guleroden - smag, kultur og perspektiv

Madkundskab
Dansk
Historie
Natur/teknologi
Matematik
Mellemtrin
Forfattere:  Liselotte Hedegaard, Morten Christensen, Majbritt Pless

Velkommen til et tværfagligt forløb, som gennem gulerodens smage, tektsturvariationer og tilberedningsformer arbejder ind i både naturfag, historie, dansk samt madkundskabens håndværksmæssige og naturfaglige side. Hvad sker der med gulerodens vægt, når den koges kontra bages i ovnen? Hvad sker der med teksturen, og hvordan kan vi forstå det gennem både naturfaglige og humanistiske begreber? Eller sagt på en anden måde: hvordan kan oplevelsen af og arbejdet med en gulerods smag og tekstur bidrage til fagfaglig læring, som i sig selv ikke er relateret til smag?

Materialet baserer sig på det trykte materiale "Smag og læring - fire temadage med smag i naturfag, dansk, historie og madkundskab", som er udviklet af undervisere ved UCL i tilknytning til Smag for Livet. Materialet kan lægge op til et koncentreret arbejde over 4 sammenhængende temadage, men du kan også plukke enkelte aktiviteter ud. Det oprindelige materiale i bogform finder du desuden her.

Aktiviteter i forløbet

Denne første del af materialet introducerer dig - læreren - for en række indledende tekster, som didaktisk og fagligt udfolder baggrundsidéerne til materialet.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Undersøgelse
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • Tekstur
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Kulturhistorie
 • Tilberedning
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Natur/teknologi
 • Mellemtrin
 • Tekstur
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Undersøgelse
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Kulturhistorie
 • Tilberedning
 • Gulerod
Første temadag er en generel introduktion til sanser, og hvordan alle sanser bidrager til smag. På denne temadag er der specifikt fokus på den æstetiske virksomhedsform. Formålet med temadagen er, at eleverne udbygger deres eksisterende viden om sanser fra indskolingen og erfarer, at smag er mere end den proces, som foregår i munden. Dette formål handler om at lære om smag. Derudover er formålet, at eleverne erfarer, at de gennem smag og udtryk for smagsoplevelse kan lære noget om andre fag. Temadagen ligger indenfor rammerne af mellemtrinnets natur/teknologi, madkundskab og dansk.
Fag
Natur/teknologi, Madkundskab, Dansk
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Madlavning
 • Fremstilling
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • Tekstur
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Natur/teknologi
 • Madkundskab
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Madlavning
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • De fem grundsmage
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • Tekstur
 • Gulerod
Anden temadag repeterer og bygger videre på den viden og de erfaringer, eleverne har dannet sig under første temadag. I temadag 2 er der fokus på madens tekstur, og på den måde madens struktur giver sig til udtryk i den sanselige oplevelse. De sanser, der kommer i spil, når der tales om tekstur, er hørelsen, synet og følesansen, især mundfølelsen. I temadagene bruges de naturfaglige beskrivelser til at etablere fælles sproglige definitioner for oplevelsen af madens tekstur. Temadagen ligger inden for rammerne af natur/teknologi, matematik og madkundskab.
Fag
Natur/teknologi, Madkundskab, Matematik
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Tal og algebra
 • Madlavning
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
Faglige temaer
 • Tekstur
 • Smag med alle sanser
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Natur/teknologi
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Mellemtrin
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Tal og algebra
 • Madlavning
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
 • Tekstur
 • Smag med alle sanser
 • Gulerod
Tredje temadag repeterer og bygger videre på den viden og de erfaringer, eleverne har dannet sig under de to første temadage. På temadag 3 er der fokus på den håndværksmæssige virksomhedsform. Formålet med temadagen er, at eleverne i praksis erfarer, at deres valg af tilberedningsformer påvirker madens smag. For at træffe valg om tekstur i konkrete retter med gulerødder skal eleverne aktivere den viden, de har fået i løbet af de første to temadage.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Tekstur
 • Tilberedning
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Madlavning
 • Tekstur
 • Tilberedning
 • Gulerod
På temadag 4 er der specifikt fokus på den kommunikative virksomhedsform. Formålet med temadagen er, at eleverne får kendskab til smag som et kulturelt og socialt fænomen. Hvor de tidligere temadage satte fokus på smag som sansemæssig oplevelse og som fysisk-kemiske egenskaber omsat i madlavning, så arbejder eleverne i temadag 4 med, hvordan smag er med til at forme opfattelser og skabe fællesskaber.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Kronologi og sammenhæng
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Ordsprog
 • Kulturhistorie
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Kronologi og sammenhæng
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Ordsprog
 • Kulturhistorie
 • Gulerod
Her finder du en tekst, som du kan bruge til evaluering af og refleksion over de fire temadage.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Kompetenceområder
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Undersøgelse
 • Matematiske kompetencer
 • Geometri og måling
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • Tekstur
 • De fem grundsmage
 • Smag med alle sanser
 • Tilberedning
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Natur/teknologi
 • Mellemtrin
 • Tekstur
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Undersøgelse
 • Matematiske kompetencer
 • Geometri og måling
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
 • De fem grundsmage
 • Smag med alle sanser
 • Tilberedning
 • Gulerod