Gå til hovedindhold
Luk den udskriftsvenlige visning

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Du er her

Litteratur om smag og læring

Søger...

Undervisningspakke På denne liste kan du få et overblik over litteratur, der handler om smag og læring. Der er henvist til nogle af værkerne i undervisningspakkerne til lærer- og pædagoguddannelsen samt øvrigt undervisningsmateriale. NB: Listen opdateres løbende, sidst opdateret 9. juni 2021.

Brodersen, P. (2017). ’Smagsoplevelser og fordybelse’. I: Hedegaard, L. & Leer, J. (Red.), Perspektiver på smag. SMAG #06, Smag for Livet: https://www.smagforlivet.dk/sites/default/files/documents/SMAG06%20-%20Perspektiver%20p%C3%A5%20smag.pdf

Christensen, J., & Wistoft, K. (2016). Taste as a didactic approach: enabling students to achieve learning goals. International Journal of Home Economics9(1), 20-34. https://www.ifhe.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1480761338&hash=02727e1fd1b132e579305c1e1317e9f4efc3ff81&file=fileadmin/user_upload/redaktion/Publications/E-Journal_IJHE/IJHE_Volume_9_Issue_1_CHRISTENSEN.pdf

Decosta et al. (2017). Madmodige børn. SMAG #05, Smag for Livet: https://smagforlivet.dk/sites/default/files/documents/SMAG05%20-%20Madmodige%20boern.pdf

Hedegaard, L. (2017). ’Filosofiske forståelser af smag’. I Hedegaard, L. & Leer, J. (Red.), Perspektiver på smag. SMAG #06, Smag for Livet https://www.smagforlivet.dk/sites/default/files/documents/SMAG06%20-%20Perspektiver%20p%C3%A5%20smag.pdf

Hedegaard, L. (2017). Educated Tastes. Studier i Pædagogisk Filosofi, 6(2): 1-14

Hedegaard, L. (2018). (Re)tasting places. ‘Gastronomica. The Journal of Critical Food Studies’. 18 (1), pp.66-75 (DOI:10.1525/gfc.2018.18.1.66)

Hedegaard, L. (2019). Gastronomy and Science: Terminological Conundrums. ‘International Journal of Gastronomy and Food Science’. Vol. 15, pp. 22-25 (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2018.11.001)

Hedegaard, L. (2019). Taste and Aesthetic Learning Processes. I: ‘On Taste: Aesthetic Exchanges’ (Aagaard-Mogensen, Lars; Jane Forsey, red). Cambridge Scholars Publishing. Pp. 89-100

Hedegaard, L., Christensen, M., Pless, M. (2020). Smag og læring. Fire temadage med smag i naturfag, dansk, historie og madkundskab. Skriftserie Smag https://www.smagforlivet.dk/artikler/smag-10-smag-og-l%C3%A6ring

Hedegaard, L., Hémar-Nicolas, V. (2020). Rethinking food well-being as reconciliation between pleasure and sustainability. ‘International Journal of Food Design’. Volume 5 (1+2), pp. 157-166 (DOI: https://doi.org/10.1386/ijfd_00019_3)

Højlund, S. (2016). Smag. Århus Universitet: Tænkepauser, nr. 40

Leer, J. og Wistoft, K. (2015). Mod en smagspædagogik. SMAG #2, Smag for Livet: https://www.smagforlivet.dk/artikler/smag02-mod-en-smagspædagogik

Nielsen, M. K., Dyg, P. M., & Wistoft, K. (2020). Outdoor Taste Education: Danish Perspectives on Potentials and Challenges for Taste Education in School Gardens and Outdoor Education. Food, Culture and Society23(4), 523-541. https://doi.org/10.1080/15528014.2020.1776013

Pless, M., Terkelsen, C. & Hedegaard, L. (2021): ”Den, der smager noget, lærer noget!”. Lokaliseret på https://www.smagforlivet.dk/materialer/den-der-smager-noget-l%C3%A6rer-noget

Qvortrup, L., & Wistoft, K. (2017). Hvad er smag, og hvordan underviser man i og med smag? I J. Leer, & L. Hedegaard (red.), Perspektiver på smag (s. 109-130). Syddansk Universitet. Smag - skriftserie om smag Nr. 6 http://www.smagforlivet.dk/sites/default/files/documents/SMAG06%20-%20Pe...

Schneider, Mikael; Hedegaard, Liselotte; Kamuk, Anette; Frøst, Mikael Bom; Olsen, Annemarie; Mouritsen, Ole.. (2018). Taste for Life: An exemplary case for interdisciplinary collaboration between scientists and practitioners on taste research and communication. ‘International Journal of Food Design’. 3 (2), pp. 164-165

Schneider, M. & Rymann, E. (2018). Sådan smager børn. København: Gyldendal.

Wistoft, K. (2016). Smagsdidaktisk reflektionsteori i faget madkundskab. Skriftserie Madkundkab, 1-22. 

Wistoft, K., & Qvortrup, L. (2018). Smagens didaktik. Akademisk Forlag

Wistoft, K., & Qvortrup, L. (2019). Teaching taste. Common Ground Research Networks. Food studies https://doi.org/10.18848/978-1-86335-164-5/CGP

Wistoft, K., & Qvortrup, L. (2020). Seven dimensions of taste: taste in a sociological and educational perspective. I C. Galanakis (red.), Gastronomy and food science (s. 227-251). Elsevier.  https://elseviermpsops.mpslimited.com/books/authorproofs/Galanakis-GFS-1632363/d44b1bcaba809db382b4261f341e17d0

Wistoft, K. (2021). Religious taste: A reflection repertoire for teaching food diversity. Food, Culture and Society

Omtalt i artiklen

Lektor

Fokusområde: Læring

Liselotte Hedegaard er medlem af Smag for Livets centerledelse. Hun er ansat ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor hun varetager projektledelsen af UCLs arbejde i Smag for Livet.

Liselotte Hedegaard har en baggrund i filosofi. Hendes forskningsinteresser retter sig mod sanseerfaring, særligt indenfor rammerne af fænomenologisk undersøgelse. I praksis arbejder hun med, hvordan sanseerfaring, specielt smag, kan anvendes i det pædagogiske og didaktiske arbejde.