Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Du er her

Aktiviteter med temaet Smagens psykologi

Kultur og traditioner > Brændende kærlighed i nye klæder
I den første aktivitet skal eleverne bl.a. se en video, som introducerende binder den personlige, håndværksmæssige, samfundsmæssige og naturfaglige dimension sammen. For kokken Rasmus Munk repræsenterer retten Brændende Kærlighed en række minder om hans mormors askebæger. Disse minder bruger han så til at nyfortolke retten. Historikeren Asmus Gamdrup fortæller, hvordan sådanne minder trækker tråde ud til historiske trends, og hvordan minderne kan udgøre en slags kilder til historisk forståelse. Og så fortæller gastrofysikeren Louise Beck Brønnum om, hvorfor hun synes, at brændende kærlighed smager så godt: umami! Eleverne skal bruge videoen som afsæt til det videre arbejde med personlige minder og fortolkninger/tilberedning af retter, som de kan huske fra tidligere (dette kommer i aktivitet 3).
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Måltid og madkultur
Faglige temaer
 • Smagens psykologi
 • Umami
 • Umami
Aktivitetstyper
 • Erindr
 • Beskriv
 • Tilbered
 • Madkundskab
 • Udskoling
 • Mellemtrin
 • Erindr
 • Beskriv
 • Tilbered
 • Smagens psykologi
 • Umami
 • Måltid og madkultur
Denne indledende øvelse har til formål at vække elevernes nysgerrighed omkring emnet morgenmad. I aktiviteten tages udgangspunkt i elevernes personlige erfaringer med og forforståelser i forhold til morgenmad. Eleverne skal beskrive, hvad de får til morgenmad, og de skal finde ud af, hvilken grundsmag og konsistens de foretrækker om morgenen. Målet med aktiviteten er at vække elevernes nysgerrighed og gøre dem klar på en mere teoretisk introduktion til kulhydrater, blodsukker og glykæmisk indeks.
Fag
Biologi
Kompetenceområder
 • Perspektivering
Faglige temaer
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
 • Morgenmad
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • Erindr
 • Beskriv
 • Biologi
 • Udskoling
 • Erindr
 • Beskriv
 • Perspektivering
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
 • Morgenmad
 • Smagens psykologi
I denne aktivitet skal eleverne have deres teoretiske viden i spil fra aktivitet 1 om kulhydrater, blodsukker og GI. Se mere under forberedelsesafsnittet. Eleverne skal bruge både deres viden og smagssans som udgangspunkt for at vurdere, om forskellige morgenmadsmåltider har en lav, middel eller høj GI-værdi. Læs mere om smagsindikatorer for fødevarer med højt GI under det uddybende afsnit. Eleverne får enten smagsprøver på de forskellige morgenmadsmåltider (anbefalet for at gøre koblingen mellem det faglige stof og elevernes læring mere smagssansebetonet og engagerende) eller må genkalde sig smagen af forskellige tænkte måltider ved at se på billeder af disse måltider. Se kopiark 4.
Fag
Biologi
Kompetenceområder
 • Undersøgelse
Faglige temaer
 • Morgenmad
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • Beskriv
 • Snak
 • Læs
 • Smag
 • Biologi
 • Udskoling
 • Beskriv
 • Snak
 • Læs
 • Smag
 • Undersøgelse
 • Morgenmad
 • Kulhydrater
 • Glukoseindeks
 • Smagens psykologi
Smagen af frugt og grønt: Smagsbegrebet undersøgt og overvejet > Smagen af frugt og grønt: Tværfaglige moduler (1 og 9)
Denne aktivitet indleder hele forløbet på tværs af kemi og dansk. Vi forstår ikke alle det samme ved begrebet smag. Vi har imidlertid alle mere eller mindre bevidste holdninger til smagsbegrebet. Det er ofte holdninger, som viser, at vi anser smagsbegrebet for at være en essentiel størrelse, hvis betydninger er vidtrækkende og omsiggribende. Taler vi f.eks. om smagen som kemisk-fysiologisk størrelse, hvor tungens ca. 9.000 smagsløg registrerer de fem grundsmage surt, sødt, salt, bittert og umami? Eller er der snarere tale om smagen som en social og kulturel størrelse, som er med til at vise, hvem man er – og derfor også, hvem man ikke er – ikke mindst gennem den måde vi taler om smagen på? Det kan også være, at vi forstår begrebet smag som noget helt personligt, der er knyttet tæt sammen med erindringen?
Fag
Dansk, Kemi
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagsreceptorer
 • De fem grundsmage
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Snak
 • Fremlæg
 • Dansk
 • Kemi
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Snak
 • Fremlæg
 • Smagsreceptorer
 • De fem grundsmage
 • Smagens psykologi
Smagen af frugt og grønt: Smagsbegrebet undersøgt og overvejet > Smagen af frugt og grønt: Danskmateriale modul 2-8
Modul 1 er et fællesmodul for både dansk og kemi, hvor der introduceres til emnet "smag" i en dansk- og kemifaglig kontekst.
Fag
Dansk, Kemi
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagsreceptorer
 • Smagens psykologi
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Kemi
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Smagsreceptorer
 • Smagens psykologi
 • De fem grundsmage
Undervisningsredskaber (folkeskolen) > Plakater
Smagssansen er ikke den eneste af vore sanser, der er i sving, når vi kan smage, at forskellige slags mad smager forskelligt. Faktisk bruger vi alle vores sanser, når vi smager. Tag udgangspunkt i denne plakat, hvis du vil undervise dine elever i smag og lære dem, hvordan man bruger alle sanser, når man smager.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • De fem grundsmage
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Hvad der sker, når vi "smager"? Teksten her introducerer til koblingen mellem fysiologiske og psykologiske funktioner.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smag med alle sanser
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Smag med alle sanser
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Hvad betyder grundsmagene for vores evne til at "sanse" råvarernes egnethed i forhold til forskellige kropsfunktioner og sundhedsaspekter?
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Smagssansen
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • De fem grundsmage
 • Smagssansen
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Tallerkenens farve har betydning for hvordan maden smager, hvor godt vi kan lide den - og hvor meget vi spiser af den. Sensoriker Per Møller giver her en række eksempler på, at madens smag påvirkes af mere, end vi indtil for nylig troede.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagens psykologi
 • Smag med alle sanser
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Smagens psykologi
 • Smag med alle sanser
Du finder her en engelsksproget opridsning af de 7 smagsdimensioner, som professor Karen Wistoft samt professor Lars Qvortrup identificerer. Dokumentet er et såkaldt 'handout' - et oplæg til undervisning i New York d. 27. marts 2018 ifm. Claus Meyers gastro-kvalificeringsprogram for unge.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagens psykologi
 • Social kontekst
 • Smagsoplevelser
 • Diskurser
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Smagens psykologi
 • Social kontekst
 • Smagsoplevelser
 • Diskurser
7-8-årige piger vil typisk helst have, at forskellige slags mad ligger hver for sig på tallerkenen, og større børn vil typisk gerne have, at ingredienserne er blandet sammen, viser ny dansk forskning fra Smag for Livet.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Madmod
 • Madglæde
 • Måltider
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Madmod
 • Madglæde
 • Måltider
 • Smagens psykologi
Måske er det slet ikke så vigtigt, om der står ”supersund” eller ”smager godt” på en farvestrålende emballage, når børn skal vælge grøntsager. Det, der især betyder noget, er, om børnene kender og kan lide grøntsagen – for så vælger de den.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Smagens psykologi