Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Udsnit af Anna Anchers maleri Julegæssene plukkes fra 1904. Foto: Statens Museum for Kunst
    Udsnit af Anna Anchers maleri Julegæssene plukkes fra 1904. Foto: Statens Museum for Kunst

Du er her

Smag i kunsten: Elever gør skagensmalernes værker levende

Søger...

Nyhed om undervisning Smag og mad bruges ofte i kunsten. Det benyttede eleverne fra 9.d sig af, da de genskabte berømte malerier med sig selv som hovedpersoner.
Anna Anchers
Anna Anchers "Julegæssene plukkes" i elevernes version. Foto: Anne Bech

9.d på Brøndbyøster Skole har siden 5. klasse været smagsklasse i forsknings- og formidlingscentret Smag for Livet. For at fuldende dette arbejde er et samarbejde med Frilandsmuseet kommet på plads, hvor 9.d nu har haft mulighed for at implementere smag, mad og måltid i den danskfaglige genre billedanalyse og i rammer, der satte billederne i en mere samtidig kontekst i forhold til interiør, klædedragt, boligforhold mv. 

Med udgangspunkt i 16 værker af flere af Skagensmalerne og den litterære og kunstneriske tidsperiode ”Det moderne gennembrud” var det tanken at Frilandsmuseet skulle danne rammen om en form for levendegørelse af de udvalgte værker, hvor eleverne ud fra deres analysearbejde med billederne skulle skabe en parafrase til hvert værk, hvor de selv iscenesatte billedernes motiv med eksempelvis det veldækkede frokostbord og gæsterne omkring bordet.  Naturligvis med dem selv som gæster iført gammeldags klædedragter og med mad/drikke på bordet. 

P.S. Krøyers "Hip, Hip, Hurra!" Foto: Skagens Museum

Da de ”nye” værker var klar, blev de fotograferet og bliver nu en del af en udstilling på Brøndbyøster Skoles ”hovedgade”, så både parafraserne og billeder af de originale værker kan ses og sammenlignes. Udstillingen vil desuden indeholde billedtekster og kommentarer til tidsperiodens mad og måltider samt have fokus på stilarter indenfor malerkunsten.

Billedanalyse som optakt

Kigger man på danskfagets færdigheds- og vidensmål/Fortolkning står der bl.a.:

”Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster”.

Jf. dette mål sættes billedanalysen i fokus og følgende læringsmål kunne opsættes:

Elevernes parafrase af Krøyers berømte maleri. Foto: Anne Bech
Elevernes parafrase af Krøyers berømte maleri. Foto: Anne Bech

Eleverne skulle lære:

  • At analysere, fortolke og perspektivere malerier
  • At få et fælles fagligt sprog til billedanalyse
  • At forstå og anvende faglige grundelementer i billedanalyse
  • At forstå at billeder er et spejl af en historisk tid
  • At udføre og anvende faglig læsning i relation til analysearbejdet

Derudover skulle eleverne i dette forløb vise viden om ”sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog” til at udføre deres færdige iscenesættelser/parafraser af de udvalgte værker. 

Forløbet begyndte i selve klassen, hvor der i grupper blev arbejdet med analyser af værkerne og forberedelse til parafraserne.  Dernæst fulgte dag 1 på Frilandsmuseet, hvor klædedragter, rum og interiør blev prøvet og udvalgt samt råvarer klargjort. Dag 2 på museet blev værkerne iscenesat og parafraserne fotograferet. 

Hele forløbet bliver nu udstillet på skolens hovedgade. Forløbet evalueres afslutningsvis i klassen og rettes derefter til, så det passer til flere undervisningsforløb i Frilandsmuseets skoletjeneste.

Omtalt i artiklen

Lærer

Anne Bech er skolelærer og smagsambassadør i Smag for Livet, hvor hun gennem flere år har været lærer for en "smagsklasse" på mellemtrinet og siden udskolingen ved Brøndbyøster Skole. Her har hun udviklet og gennemført undervisning om og gennem smag i fagene dansk, madkundskab og natur/teknologi, mens Smag for Livets pædagogiske forskere har fulgt med. Anne Bech er nu lærer for en klasse på 9. årgang.

Anne Bech er udnævnt til smagsambassadør for sit arbejde med eleverne.