Gå til hovedindhold
Luk den udskriftsvenlige visning

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Skolemaden rummer et stort potentiale for læring og dannelse, skriver forfatterne bag “Smag på skolemad”. Foto: Stagbird
    Skolemaden rummer et stort potentiale for læring og dannelse, skriver forfatterne bag “Smag på skolemad”. Foto: Stagbird

Du er her

Smag #08: Smag på skolemad

Søger...

Bøger Fokus på smag, pædagogik og elevinvolvering er vejen til succesfulde skolemadsordninger, skriver forfatterne til “Smag på skolemad”. Download bogen her.

"Maden smager ikke som den plejer!"

Udbrud som dette kender køkkenprofessionelle, der laver mad til skolebørn.

Børns adfærd og reaktioner kan således opleves som en barriere for at variere og forny smagen i skolemaden. Ofte er de køkkenprofessionelle åbne for at udvikle sunde og velsmagende måltider, ligesom de brænder for at involvere børnene i køkkenet og være en del af skolens øvrige aktiviteter.

De køkkenprofessionelle er dog både afhængige af børnenes og forældrenes krav og præferencer og samtidig bundne af krav fra lærere, pædagoger, skoleledelsen og kommunen. Der er desuden stor forskel på de køkkenprofessionelles rammer, der afhænger af, om skolen prioriterer maden som en del af skolens aktiviteter, eller der er tale om en isoleret bespisnings- og pauseaktivitet.

Med udgangspunkt i litteraturen og konkrete cases belyser bogen den praksis, der er knyttet til de køkkenprofessionelles arbejde med smag i skolemadsordninger. Forfatterne - lektorerne Anette Kamuk, Agnete Hoffmeyer og Charlotte Mithril fra Professionshøjskolen Absalon - kommer med anbefalinger, strategier og pædagogiske tilgange til, hvordan denne praksis kan understøttes og udvikles, så smag kan fungere som ressource og drivkraft for de køkkenprofessionelle. Samtidig sættes fokus på potentialet i et tværfagligt samarbejde mellem køkkenprofessionelle, børn, pædagogisk personale og ledelse, således at mad og smag bliver en læringsaktivitet i skolen, der understøtter børnenes madmod og interesse for smag og dermed påvirker deres mad- og smagsdannelse.

Smag på skolemad er udgivet af Smag for Livet Forlag og kan downloades gratis som e-bog i pdf fra denne side.

Øvrige udgivelser i skriftserien SMAG kan downloades her.

Omtalt i artiklen

Lektor, cand.brom, projektleder

Anette Kamuk var medlem af Smag for Livets centerledelse i 2014-2018.

Anette Kamuk er lektor og projektleder på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon. Hun har særlig ekspertise i fødevarer og måltider, fødevaresikkerhed, sensorik, mikrobiologi, produktudvikling og innovation.

Lektor, cand.mag. i almen pædagogik

Agnete Hoffmeyer er lektor ved Ernærings- og sundhedsuddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon.

Hun er cand.mag. i almen pædagogik med speciale i narrativ vejledning, læring og identitetsdannelse og underviser i psykologi, pædagogik og videnskabsteori og kvalitative metoder.

Agnete Hoffmeyer var tilknyttet Smag for Livet i 2014-2018.

Lektor, ph.d.

Charlotte Mithril var tilknyttet Smag for Livet i 2014-2018 som lektor på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon.

Charlotte har en videnskabelig og praktisk baggrund inden for ernæring, sensorik, gastronomi og sundhed. Hun har arbejdet med det nye nordiske køkken og den danske madkultur gennem de sidste 10 år - både som produktudvikler og sensoriker i det private erhvervsliv, og som en af hovedpersonerne i udviklingen af Ny Nordisk Hverdagsmad i forskningsprojektet OPUS.

Charlotte Mithril er en af forfatterne til "Smag på skolemad".