Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Du er her

Aktiviteter med temaet Smag med alle sanser

I denne aktivitet skal eleverne tilberede forskellige retter med grønt ud fra opskrifter med fokus på velsmag og æstetik. Eleverne kan bl.a. tilberede chili-vandmelon, agurk med spicy sauce og løgsuppe.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Grøntsager
 • Bæredygtighed
 • Smagsoplevelser
 • Smag med alle sanser
Aktivitetstyper
 • -
 • Madkundskab
 • Udskoling
 • Grøntsager
 • Bæredygtighed
 • Smagsoplevelser
 • Smag med alle sanser
Sanser og smag > Tilsmagning
I denne aktivitet skal eleverne eksperimentere med smag og tilsmagning gennem tilberedning af en personlig sansepose, der smages til med forskellige råvarer, herunder grøntsager og krydderurter. Aktiviteten skal danne rammen om en vækkelse af elevernes gastronomiske nysgerrighed.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
 • Fødevarebevidsthed
Faglige temaer
 • Smagsoplevelser
 • Smag med alle sanser
 • Sæt ord på smagen
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Smag
 • Tilbered
 • Undersøg
 • Duft
 • Beskriv
 • Madkundskab
 • Indskoling
 • Sans
 • Smag
 • Tilbered
 • Undersøg
 • Duft
 • Beskriv
 • Smagsoplevelser
 • Smag med alle sanser
 • Sæt ord på smagen
 • Madlavning
 • Fødevarebevidsthed
I denne aktivitet udfordres eleverne i at smage på nye og ukendte frugter og grøntsager, som har til hensigt at rykke ved deres madmod og interesse i at smage på nye ting. Eleverne bliver præsenteret for en række anderledes, ukendte og sjove frugter og grøntsager, og de skal i grupper udvælge én at arbejde med. Frugten/grøntsagen undersøges grundigt: Hvor stammer den fra? Hvordan smager den? Hvilke tilberedningsmetoder fungerer godt til den? Eleverne udarbejder et oplæg, som skal præsenteres for resten af klassen med små smagsprøver og funfacts. Aktiviteten forbereder eleverne på aktivitet 2, hvor de igen vil møde forskellige frugter og grøntsager i spillet Smagsriget.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smag med alle sanser
 • Råvarekendskab
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Smag
 • Udforsk
 • Undersøg
 • Beskriv
 • Fremlæg
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Sans
 • Smag
 • Udforsk
 • Undersøg
 • Beskriv
 • Fremlæg
 • Smag med alle sanser
 • Råvarekendskab
I denne aktivitet skal eleverne spille Smagsriget, et spil der omfatter sanserne, kreativitet, viden og mod. Igennem spillet er der mulighed for at vinde råvarekort, som til sidst skal bruges til at komponere et festmåltid. Efter spillet fordeles grupperne til at lave forret, hovedret eller dessert. Hver gruppe udvælger frugter og/eller grøntsager baseret på deres pointkort, som senere skal bruges at udvikle et festmåltid.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smag med alle sanser
 • Råvarekendskab
 • Smagslege
Aktivitetstyper
 • Spil
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Spil
 • Smag med alle sanser
 • Råvarekendskab
 • Smagslege
Denne første del af materialet introducerer dig - læreren - for en række indledende tekster, som didaktisk og fagligt udfolder baggrundsidéerne til materialet.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Undersøgelse
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • Tekstur
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Kulturhistorie
 • Tilberedning
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Natur/teknologi
 • Mellemtrin
 • Tekstur
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Undersøgelse
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Kulturhistorie
 • Tilberedning
 • Gulerod
Første temadag er en generel introduktion til sanser, og hvordan alle sanser bidrager til smag. På denne temadag er der specifikt fokus på den æstetiske virksomhedsform. Formålet med temadagen er, at eleverne udbygger deres eksisterende viden om sanser fra indskolingen og erfarer, at smag er mere end den proces, som foregår i munden. Dette formål handler om at lære om smag. Derudover er formålet, at eleverne erfarer, at de gennem smag og udtryk for smagsoplevelse kan lære noget om andre fag. Temadagen ligger indenfor rammerne af mellemtrinnets natur/teknologi, madkundskab og dansk.
Fag
Natur/teknologi, Madkundskab, Dansk
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Madlavning
 • Fremstilling
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • Tekstur
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Natur/teknologi
 • Madkundskab
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Madlavning
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • De fem grundsmage
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • Tekstur
 • Gulerod
Anden temadag repeterer og bygger videre på den viden og de erfaringer, eleverne har dannet sig under første temadag. I temadag 2 er der fokus på madens tekstur, og på den måde madens struktur giver sig til udtryk i den sanselige oplevelse. De sanser, der kommer i spil, når der tales om tekstur, er hørelsen, synet og følesansen, især mundfølelsen. I temadagene bruges de naturfaglige beskrivelser til at etablere fælles sproglige definitioner for oplevelsen af madens tekstur. Temadagen ligger inden for rammerne af natur/teknologi, matematik og madkundskab.
Fag
Natur/teknologi, Madkundskab, Matematik
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Tal og algebra
 • Madlavning
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
Faglige temaer
 • Tekstur
 • Smag med alle sanser
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Natur/teknologi
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Mellemtrin
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Tal og algebra
 • Madlavning
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
 • Tekstur
 • Smag med alle sanser
 • Gulerod
På temadag 4 er der specifikt fokus på den kommunikative virksomhedsform. Formålet med temadagen er, at eleverne får kendskab til smag som et kulturelt og socialt fænomen. Hvor de tidligere temadage satte fokus på smag som sansemæssig oplevelse og som fysisk-kemiske egenskaber omsat i madlavning, så arbejder eleverne i temadag 4 med, hvordan smag er med til at forme opfattelser og skabe fællesskaber.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Kronologi og sammenhæng
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Ordsprog
 • Kulturhistorie
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Kronologi og sammenhæng
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Ordsprog
 • Kulturhistorie
 • Gulerod
Her finder du en tekst, som du kan bruge til evaluering af og refleksion over de fire temadage.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Kompetenceområder
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Undersøgelse
 • Matematiske kompetencer
 • Geometri og måling
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • Tekstur
 • De fem grundsmage
 • Smag med alle sanser
 • Tilberedning
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Natur/teknologi
 • Mellemtrin
 • Tekstur
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Undersøgelse
 • Matematiske kompetencer
 • Geometri og måling
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
 • De fem grundsmage
 • Smag med alle sanser
 • Tilberedning
 • Gulerod
Undervisningsredskaber (folkeskolen) > Kort og spil
Vi har mange forskellige grunde til at vælge at spise, som vi gør. Disse smagsdimensionskort kan bruges til at overveje, hvad der betyder mest for dig og hvad der påvirker din og andres smag.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smag med alle sanser
 • Kritisk refleksion
Aktivitetstyper
 • -
 • Madkundskab
 • Smag med alle sanser
 • Kritisk refleksion
Undervisningsredskaber (folkeskolen) > Videoer
Smag og mad er mere end det, vi spiser. Vi har samlet en række videoer, der har fokus på, hvordan vi smager med alle sanserne, og hvordan smagen kommer fra mere end blot den mad, vi kommer i munden.
Fag
Tværfaglig, Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smag med alle sanser
 • Smagsoplevelser
 • Smagssansen
 • Symbolik
 • Trigeminalsansen
 • Social kontekst
Aktivitetstyper
 • Erindr
 • Fortolk
 • Sans
 • Smag
 • Udforsk
 • Undersøg
 • Tværfaglig
 • Madkundskab
 • Erindr
 • Fortolk
 • Sans
 • Smag
 • Udforsk
 • Undersøg
 • Smag med alle sanser
 • Smagsoplevelser
 • Smagssansen
 • Symbolik
 • Trigeminalsansen
 • Social kontekst
Undervisningsredskaber (folkeskolen) > Plakater
Denne plakat viser de syv dimensioner af smag, som er beskrevet af Karen Wistoft og Lars Qvortrup i bogen Smagens didaktik. Note: Plakatens rækkefølge på de enkelte smagsdimensioner er tilfældig og ikke en rangordning af de forskellige smagsdimensioner.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Madkultur
 • Madglæde
 • Kritisk refleksion
 • Smag med alle sanser
Aktivitetstyper
 • -
 • Madkundskab
 • Madkultur
 • Madglæde
 • Kritisk refleksion
 • Smag med alle sanser
Hvad der sker, når vi "smager"? Teksten her introducerer til koblingen mellem fysiologiske og psykologiske funktioner.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smag med alle sanser
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Smag med alle sanser
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Samspillet mellem smags-, lugte- og følesansen samt vores sans for stærkt giver madens smag - også kaldet flavour.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagens fysiologi
 • Smag med alle sanser
 • Lugtesansen
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Smagens fysiologi
 • Smag med alle sanser
 • Lugtesansen
Tallerkenens farve har betydning for hvordan maden smager, hvor godt vi kan lide den - og hvor meget vi spiser af den. Sensoriker Per Møller giver her en række eksempler på, at madens smag påvirkes af mere, end vi indtil for nylig troede.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagens psykologi
 • Smag med alle sanser
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Smagens psykologi
 • Smag med alle sanser
Man er aldrig i tvivl, når maden smager stærkt. Men stærk smag er ikke en grundsmag - det er vores smertesans, der aktiveres af det stærke.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagens fysiologi
 • Trigeminalsansen
 • Chili
 • Smag med alle sanser
 • Smertesansen
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Smagens fysiologi
 • Trigeminalsansen
 • Chili
 • Smag med alle sanser
 • Smertesansen
Hvordan kan viden, smagsoplevelser og test af forskellige tilberedninger inspirere unge i et uddannelsesforløb? Smagsambassadør Lise Brunk har tilrettelagt en række workshops for et hold unge fra Byhøjskolen i København.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Madglæde
 • Smagsoplevelser
 • Smag med alle sanser
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Madglæde
 • Smagsoplevelser
 • Smag med alle sanser
I madkundskab bliver eleverne kompetente gennem både viden, sanseindtryk og håndværk, og det kan være nemmere at huske det lærte, hvis man smager undervejs. Det afprøvede et hold kommende lærere.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smag med alle sanser
 • Chokolade
Aktivitetstyper
 • -
 • Madkundskab
 • Smag med alle sanser
 • Chokolade