Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Elever arbejder med æg i forløbet "Æggeviden". Foto: Stagbird
    Elever arbejder med æg i forløbet "Æggeviden". Foto: Stagbird

Du er her

SMAG #14: Smagsdidaktik i fag og formidling

Søger...

Bøger Effektfuldhedsundersøgelser af undervisning og events med smag som omdrejningspunkt. Download bogen her.

Her kan du downloade Smagsdidaktik i fag og formidling - Effektfuldhedsundersøgelser af undervisning og events med smag som omdrejningspunkt af Mikkel Stovgaard, Jacob H. Christensen, Aske Clark og Karen Wistoft. 

Bogen er nr. 14 i Smag for Livets skriftserie, SMAG.

I bogen præsenteres en række effektfuldhedsundersøgelser af smagsdidaktiske indsatser gennemført fra 2019-2021 i regi af Smag for Livet – Med smagen som brobygger.

Formålet med effektfuldhedsundersøgelserne er at undersøge, hvilke muligheder for læring smag kan tilbyde, og hvordan disse muligheder kan udfoldes i praksis.

Således beskriver forfatterne i tekst og tabeller, i hvilket omfang og på hvilke måder deltagerne i en række undervisningsforløb og formidlingsaktiviteter har oplevet, lært eller udviklet kompetencer af aktiviteterne. Desuden belyser de mulige barrierer for læring og kompetenceudvikling.

Bogen er et bidrag til forståelse og drøftelser af, hvorvidt smag – på tværs af undervisningsformer og målgrupper – indeholder særlige læringsmæssige potentialer.

Download den her: SMAG 14 - Smagsdidaktik i fag og formidling - WEB.pdf

Omtalt i artiklen

Ph.d., Postdoc

Mikkel arbejder med effektfuldhedsmålinger af aktiviteter i Smag for Livet. 

Adjunkt, ph.d

Jacob Højgaard Christensen er ph.d. i didaktik og adjunkt ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Endvidere er han viceleder ved Nationalt Center for Skoleforskning (NCS).

Hans forskningsområder omhandler bl.a. sundhedspædagogik, mad- og måltidspædagogik, smagsdidaktik, præstationskultur og elevers trivsel i grundskolen. Metodisk anvender han typisk en kombination af kvalitative og kvantitative metoder (mixed methods) med henblik på at undersøge effektfuldheden af pædagogiske indsatser.

Videnskabelig assistent

Aske er ansat som videnskabelig assistent ved forskningsenheden for Mad, smag og læring på DPU, hvor han arbejder med evaluering af projekter, der bruger smag som didaktisk middel på forskellig vis. Det inkluderer udførelse af interviews, observationsstudier og litteraturstudier af international forskning på området.

Professor (mso), Ph.d.

Karen Wistoft er medlem af Smag for Livets centerledelse.

Karen Wistoft er professor på området for læring, madkundskab, smag og trivsel i skolen ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Hun forsker i læring, madkundskab, smag og trivsel i grundskolen med særligt fokus på eksperimentel undervisning, oplevelser og handling – også i udeskoler og skolehaver. Hendes forsknings- og formidlingsprojekter har sigte på at skabe en ny smagspædagogik og -didaktik.