Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Du er her

Aktiviteter med temaet Skriveøvelser

Ud med sproget! ... kommunikér med smag > Smag på genren
I denne aktivitet skal eleverne introduceres til, hvordan smag og smagsoplevelser kan bruges som katalysator og et værktøj til at skrive. Eleverne skal starte med en forestillingsøvelse om chokolade. Derefter skal I tale om en dej, du selv medbringer i en skål inkl. grydeske. Dette leder op til en introduktion af Benny Andersens digt ”Dej” fra 1993 samt en snak om, hvordan han, bl.a. med sanselige beskrivelser, symboler og bogstavrim, beskriver en særlig smag. Dette suppleres af to andre teksteksempler. Disse tekster skal eksemplificere, hvordan smag og smagsoplevelser kan beskrives på forskellige måder. Med udgangspunkt i disse eksempler skal eleverne afslutningsvist skrive en tekst via en hurtigskrivningsøvelse om deres egne smagserfaringer/smagsoplevelser.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Læsning
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Lyrik
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Skriv
 • Beskriv
 • Erindr
 • Dansk
 • Udskoling
 • Læs
 • Skriv
 • Beskriv
 • Erindr
 • Læsning
 • Fremstilling
 • Lyrik
 • Skriveøvelser
I aktiviteten skal eleverne arbejde dybere med essayet ”Hindbærsnitter” og beskæftige sig mere konkret med essaygenren. Målet er, at eleverne opnår viden om genrens kendetegn, og aktiviteten søger at forene essaygenren endnu mere med temaet smag. Eleverne skal derudover skrive deres eget essay, og derfor anses det som centralt, at eleverne er fortrolige med foreningen af essaygenren og temaet smag, så de er klædt godt på til deres egen skriveproces. Målet med at eleverne selv skal skrive deres egne essays, er at give eleverne mulighed for at fremstille sammenhængende tekster, hvor de kan udtrykke sig i et varieret sprog, afpasset genre og indhold.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Læsning
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Essay
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Snak
 • Skriv
 • Dansk
 • Udskoling
 • Læs
 • Snak
 • Skriv
 • Læsning
 • Fremstilling
 • Essay
 • Skriveøvelser
Med denne aktivitet lægges der op til, at eleverne skriver beskrivende tekster, hvori de indfanger og beskriver smagen af en frugt. Gennem skriveprocessen og den sanselige smagsoplevelse skal eleverne blive bevidste om, hvordan man kan beskrive genstande med et nuanceret sprogbrug og træne tillægsord i sammenhæng med smag. Efterfølgende skal eleverne bruge deres viden om sanserne til at beskrive andre objekter på skolen.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Skriveøvelser
 • Æbler
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Smag
 • Skriv
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Sans
 • Smag
 • Skriv
 • Fremstilling
 • Skriveøvelser
 • Æbler
Med denne aktivitet lægges der op til, at eleverne skriver haikudigte, der tager afsæt i en konkret smagsoplevelse med et stykke frugt. Den konkrete smagsoplevelse fungerer som sanselig oplevelse, der kan åbne op for et arbejde med at omsætte sanseindtryk til skriftsproglige udtryk, og herigennem give eleverne erfaringer med haikudigtet som en bestemt teksttype.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Fortolkning
Faglige temaer
 • Skriveøvelser
 • Haikudigte
 • Æbler
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Smag
 • Skriv
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Sans
 • Smag
 • Skriv
 • Fremstilling
 • Fortolkning
 • Skriveøvelser
 • Haikudigte
 • Æbler
Med denne aktivitet lægges der op til, at eleverne skriver erindringer om et minde, som en konkret smagsoplevelse vækker. Smagsoplevelserne inddrages derfor for at give eleverne et indhold at udtrykke sig nuanceret om. Gennem skriveprocessen får eleverne mulighed for at udtrykke sig om de oplevelser, handlinger, følelser, refleksioner og holdninger, der er knyttet til mindet, og som har en særlig betydning for den enkelte elev.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Smag
 • Erindr
 • Skriv
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Sans
 • Smag
 • Erindr
 • Skriv
 • Fremstilling
 • Skriveøvelser
Med denne aktivitet lægges der op til, at skolens madordning bliver genstand for en autentisk skrivesituation. Smagsoplevelsen med skolemaden fungerer som middel til at åbne op for forskellige positioneringsmuligher og for etableringen af forskellige autentiske skriveformål og modtagere. Gennem skriveaktiviteten skal eleverne derfor få mulighed for at opleve, hvordan man kan bruge anmeldelser som redskab til at give relevante modtagere indblik i skolemaden, og måske i et ønske om bedre/anderledes skolemad.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Fortolkning
Faglige temaer
 • Skriveøvelser
 • Anmeldelser
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Smag
 • Undersøg
 • Snak
 • Skriv
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Sans
 • Smag
 • Undersøg
 • Snak
 • Skriv
 • Fremstilling
 • Fortolkning
 • Skriveøvelser
 • Anmeldelser
Skriveøvelser > Smag, sans og skriv
Gruppearbejde - Smag og genreformidling (35 min.). Denne øvelse træner din bevidsthed om forholdet mellem genrer og skriftlig formidling (om smag).
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Fremstilling
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Smags- og skriveøvelse: Smag betragtet konkret og abstrakt (25 min). Denne øvelse træner din skriftlige evne til at anskue et emne konkret og abstrakt.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Fremstilling
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Øvelse (20 min.): Sans og beskriv et æble.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Fremstilling
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Smagen af frugt og grønt: Smagsbegrebet undersøgt og overvejet > Smagen af frugt og grønt: Danskmateriale modul 2-8
Der arbejdes med teksten "Skriftlig eksamen i dansk" samt to øvrige tekster omhandlende smag - disse to tekster arbejdes der tekstanalystisk med, ligesom der indgår en aktiv skriveøvelse.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Essay
 • Artikel
 • Genrer
 • Skriveøvelser
 • Litterær analyse
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Skriv
 • Snak
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Skriv
 • Snak
 • Essay
 • Artikel
 • Genrer
 • Skriveøvelser
 • Litterær analyse
Der arbejdes med karakteristik af den reflekterende artikel som genre, analyse og fortolkning af Knausgård-essay ”Sukker”.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Essay
 • Artikel
 • Genrer
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Skriv
 • Fortolk
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Skriv
 • Fortolk
 • Essay
 • Artikel
 • Genrer
 • Skriveøvelser
Inddragelse af sekundærlitteratur samt smag og diskurs.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Artikel
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Skriv
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Skriv
 • Artikel
 • Skriveøvelser
Ud med sproget! ... på et overført plan > Sprog og religion på tungen
Syndefaldet. Adam og Eva. Og slangen. Næsten "urbibelske" figurer og symboler, som er overleveret gennem et hav af generationer. Aktiviteten her forsøger at gøre den gamle fortælling endnu mere sanselig for eleverne, ved at de skal smage på æbler og producere tekster - men ikke BARE smage på æbler og producere tekster; de skal forholde sig til æblernes smag, vurdere smagens karakteristik i forhold til den symbolske betydning (æblet smager godt og sødt) og herefter bruge deres fantasi på at opfinde nye symbolske betydninger for æblet, idet disse fremstilles som tekstproduktioner.
Fag
Dansk, Kristendomskundskab
Kompetenceområder
 • Fortolkning
 • Fremstilling
 • Bibelske fortællinger
Faglige temaer
 • Æbler
 • Syndefaldet
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Skriv
 • Snak
 • Fremlæg
 • Dansk
 • Kristendomskundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Smag
 • Skriv
 • Snak
 • Fremlæg
 • Fortolkning
 • Fremstilling
 • Bibelske fortællinger
 • Æbler
 • Syndefaldet
 • Skriveøvelser
Ud med sproget! ... på et overført plan > Smag på talemåderne
Eleverne skal reflektere over talemåders betydning og relevans for deres egen livsverden. Gennem smagen skal eleverne ud fra en konkret talemåde om smag gå i dybden med at udforske, hvordan talemåder er med til at skabe forståelse af verden omkring os og forståelse af os selv og vores egen smag.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Talemåder
 • Sproglig bevidsthed
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Smag
 • Skriv
 • Fremlæg
 • Udforsk
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Snak
 • Smag
 • Skriv
 • Fremlæg
 • Udforsk
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Talemåder
 • Sproglig bevidsthed
 • Skriveøvelser
I naturen og havet > Smag for naturen
Eleverne har taget billeder af vilde urter (evt. som del af aktivitet 2) og skal nu udarbejde billedkollage, katalog eller planche, som med varierende krav til madkundskabsfaglige begreber præsenteres for resten af klassen. Gennemføres denne aktivitet som ren danskfaglig aktivitet, kan fokus lægges endnu mere på fremstillingsformen, tekstudarbejdelsen og krav til modtager- og afsenderbevidsthed – i dette tilfælde bliver de vilde urter mere en case, som omkranser den danskfaglige tekstproduktion. I alle tilfælde får eleverne erfaring med at hente ny og hidtil ikke-kendt inspiration ”ude i verden”, tage det med hjem ”til skrivebordet” og bearbejde og give det form her.
Fag
Madkundskab, Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Måltid og madkultur
Faglige temaer
 • Medieproduktion
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Skriv
 • Lav
 • Fremlæg
 • Madkundskab
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Skriv
 • Lav
 • Fremlæg
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Måltid og madkultur
 • Medieproduktion
 • Skriveøvelser
Baggrundsviden > Smag og litteratur
Risskov Gymnasiums Gastronauter i 2x bruger smagen til at analysere skønlitteratur og skrive essays i danskundervisningen. Klassens lærer, Casper Thrane, giver her et indblik i undervisningen.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • 1. - 3. g
 • Skriveøvelser
Romaner, noveller og digte kan være fulde af smag, og forfattere kan bruge smagsoplevelsen som et stærkt fortællemæssigt greb.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • 1. - 3. g
 • Skriveøvelser
Baggrundsviden > Inspirationsmaterialer
Kan man blive bedre til at skrive og bedre til at analysere og fortolke tekster ved at blive bevidst om, hvordan vi smager? Det afprøver Gastronauterne fra Risskov Gymnasium
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagsdidaktik
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Smagsdidaktik
 • Skriveøvelser
I denne artikel giver jeg et eksempel på, hvordan du kan anvende smagsoplevelser som et middel til at igangsætte skriveprocesser i danskundervisningen. Eksemplet stammer fra afprøvningen af et undervisningsmateriale, som jeg udviklede i forbindelse med mit speciale på kandidatuddannelsen i didaktik (dansk).
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Skriveøvelser
 • Smagsdidaktik
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Skriveøvelser
 • Smagsdidaktik
UNDER FÆRDIGUDVIKLING. Eleverne skal på skrift, på basis af interviews parvis, formulere sidemakkerens oplevelser med en bestemt livret. Der øves her både kommunikativ perception og skriftlig produktion på basis af denne kommunikation.
Fag
Dansk, Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Måltid og madkultur
Faglige temaer
 • Skriveøvelser
 • Livretter
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Måltid og madkultur
 • Skriveøvelser
 • Livretter
UNDER FÆRDIGUDVIKLING. I denne aktivitet skal eleverne beskæftige sig med både den fysiologiske, sociale og kulturelle dimension af smagen. De skal anvende denne viden til at reflektere over, hvordan de kan beskrive smagen af deres livret med henblik på at blive bevidste om, hvorfor denne ret netop er deres livret. Eleverne skal gennem denne aktivitet og produktionen af en beskrivelse, blive bevidste om, at smag er en helhedsopfattelse af mange forskellige indtryk, herunder også de erindringer, som man har om smagsoplevelser.
Fag
Dansk, Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Måltid og madkultur
Faglige temaer
 • Erindringer
 • Madtraditioner
 • Måltidsanledninger
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Udforsk
 • Erindr
 • Skriv
 • Snak
 • Dansk
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Udforsk
 • Erindr
 • Skriv
 • Snak
 • Fremstilling
 • Måltid og madkultur
 • Erindringer
 • Madtraditioner
 • Måltidsanledninger
 • Skriveøvelser
Fag
Dansk, Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Måltid og madkultur
Faglige temaer
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Fremstilling
 • Skriveøvelser
 • Måltid og madkultur