Gå til hovedindhold

Du er her

Kannibaler og billedsprog i litteraturen

Dansk
Udskoling
Forfattere:  Kristine Böhm Nielsen

Menneskekød er da ikke noget, man smager på!? Myter og fortællinger om menneskeæderi kan vække rædsel hos de fleste. Og måske er det derfor, at kannibalisme jævnligt anvendes som motiv i litteraturen, f.eks. i eventyr- og horrorgenren, hvor det fungerer som symbol på noget underliggende og fortolkningskrævende i teksten. I forløbet her skal eleverne, gennem en tekstanalyse af Bent Hallers fantastiske novelle ”Lidt har også ret” (som handler om en mor, der bliver ædt af sine egne børn), lære at få øje på billedsproget og herigennem tolke tekstens betydning med henblik på at udfylde tekstens tomme pladser. Aktiviteterne i forløbet veksler mellem alt fra tekstanalyse til udvikling af hekse-cupcakes med horrorsmag. Bon appetit!

Aktivitet 1-3 fungerer som introduktion til billedsprog, mens aktivitet 4-7 er en overordnet inspiration til litteraturpædagogisk bearbejdning af 'Lidt har også ret'. Hele forløbet kan gennemføres på ca. 4-6 lektioner. Det er muligt at vælge ud af aktiviteterne til brug i andre billedsprogsforløb, idet forløbet har en introducerende karakter. Aktiviteterne retter sig primært mod undervisning i dansk, men der kan også tænkes tværfagligt med madkundskab, hvor eleverne arbejder med at udvikle deres egne opskrifter på "symbolkager".

Aktiviteter i forløbet

Denne aktivitet har til formål at aktivere elevernes forforståelse og gøre dem klar til at læse Bent Hallers novelle ’Lidt har også ret’. Eleverne lærer gennem denne øvelse, hvilke særlige virkemidler forfatteren Bent Haller benytter, samt hvilken effekt de har på læseren.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fortolkning
 • Læsning
Faglige temaer
 • Ordsprog
 • Symbolik
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Fortolk
 • Dansk
 • Udskoling
 • Snak
 • Fortolk
 • Fortolkning
 • Læsning
 • Ordsprog
 • Symbolik
I denne aktivitet lærer eleverne, at sproget kan have flere betydninger. Eleverne introduceres til begrebet 'metafor'. En metafor er et sprogligt udtryk, som ikke skal forstås bogstaveligt, men i overført betydning, dvs. at noget skal læses mellem linjerne – at noget ikke siges direkte, men kræver tolkning, såfremt man som læser eller tilhører vil have noget meningsfuldt ud af det. Læs mere under uddybende. Aktiviteten er delt i to halvdele: én halvdel, hvor eleverne (kort fortalt) skal tegne metaforer, og én halvdel hvor de skal smage og selv finde på metaforer.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fortolkning
 • Læsning
Faglige temaer
 • Metafor
 • Symbolik
Aktivitetstyper
 • Tegn
 • Snak
 • Smag
 • Fortolk
 • Dansk
 • Udskoling
 • Tegn
 • Snak
 • Smag
 • Fortolk
 • Fortolkning
 • Læsning
 • Metafor
 • Symbolik
I denne aktivitet skal eleverne lære, hvordan personlige egenskaber kan udtrykkes på et overført billedplan, som også Bent Haller gør det i sin novelle ’Lidt har også ret’. Personlige egenskaber kan fx være: magiske evner, blodtørst eller feminin skønhed. Til hjælp skal eleverne trække på deres smags- og æstetiske sans. Eleverne skal nemlig tegne og beskrive udseende, smag og tekstur af en kage, som symboliserer en arketype fra et eventyr. Læs mere om symboler under uddybende. I aktiviteten er fokus på, at eleverne skal bevæge sig fra et bogstaveligt til et overført, fortolket plan og lære at se forskellen.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fortolkning
 • Læsning
Faglige temaer
 • Symbolik
Aktivitetstyper
 • Bag
 • Tegn
 • Lav
 • Fortolk
 • Dansk
 • Udskoling
 • Bag
 • Tegn
 • Lav
 • Fortolk
 • Fortolkning
 • Læsning
 • Symbolik
I denne aktivitet skal eleverne arbejde sig ind i Bent Hallers novelle ’Lidt har også ret’. Den første del af novellen læses op, og herefter skal eleverne reflektere over, hvordan moren og børnene vil 'klare skærene' til slut. Dette vil give eleverne en begyndende fornemmelse for temaet i fortællingen, som omhandler forældre-barn-relationen.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fortolkning
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Snak
 • Fortolk
 • Dansk
 • Udskoling
 • Læs
 • Snak
 • Fortolk
 • Fortolkning
Gennem denne aktivitet får eleverne et overblik over de forskellige typer af billedsprog. Eleverne skal efter en introduktion til de forskellige typer af billedsprog selv på jagt efter billedsprog i Bent Hallers novelle ’Lidt har også ret’.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fortolkning
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Fortolk
 • Udforsk
 • Dansk
 • Udskoling
 • Fortolk
 • Udforsk
 • Fortolkning
I denne aktivitet skal eleverne arbejde inden for værket i Bent Hallers novelle ’Lidt har også ret’ . I aktiviteten skal eleverne finde og udfylde tekstens tomme pladser ved selv at formulere og besvare egne undrespørgsmål.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fortolkning
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Fortolk
 • Dansk
 • Udskoling
 • Snak
 • Fortolk
 • Fortolkning
 • Kommunikation
Denne aktivitet har til formål at forankre elevernes fortolkning af Bent Hallers novelle ’Lidt har også ret' og føre dem ud af værket. Eleverne skal i aktiviteten tage stilling til tekstens problemstilling og forklare, hvordan fortællingen kunne være endt anderledes. Eleverne skal ligeledes perspektivere tekstens tema til deres eget liv og forklare hvordan deres relation er til deres mødre sammenlignet med børnene i fortællingen.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fortolkning
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Fortolk
 • Dansk
 • Udskoling
 • Snak
 • Fortolk
 • Fortolkning
 • Kommunikation