Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Hvilken rolle spiller klimahensyn i fremtidens gastronomi og madvaner? Det indkredser GastroLabCollege. Foto: Mikael Schneider
    Hvilken rolle spiller klimahensyn i fremtidens gastronomi og madvaner? Det indkredser GastroLabCollege. Foto: Mikael Schneider

Du er her

Klimaundervisning i GastroLabCollege

Søger...

Oversigt I GastroLabCollege skal vi udvikle, afprøve og formidle fødevarerelateret klimaundervisning og materialer til gastronomuddannelsen

Med klimaundervisningen har vi som mål, at eleverne kan løse udfordringer omkring klimabelastningen af vores mad ved at forstå, bruge og innovere på de råvarer, de bruger, de teknikker, de tilbereder dem med, og de retter, vi alle spiser.

Undervisningens faglige indhold og didaktiske tilgang indlejres på erhvervsskolerne og støtter kompetenceudvikling af faglærerne via et netværk - GastroLabCollege - for fødevarerelateret klimaundervisning. GastroLabCollege-netværket vil således være et praksisnært og tværfagligt udviklingsnetværk for fag- og naturfagslærere og deres elever på fødevarefaglige erhvervsuddannelser.

Konkret udvikler og gennemfører vi otte workshops med hver sit fokus på et udvalgt tema. Her klædes alle faglærere fagligt på, gennemfører en praktisk workshop og forbereder afprøvning af undervisning.

Til hver workshop udvikles en materialepakke med lærer- og elevmaterialer, der sætter rammen fagligt og didaktisk og samler engagerende undervisningsaktiviteter inden for temaet.

Afprøvningen af undervisning sker på de enkelte erhvervsskoler som en del af den almindelige undervisning. Her opsamler og udveksler vi erfaringer og observationer, så vi lærer af hinanden og kan kvalificere forløbene for alle temaerne.

Formidlingen online (på smagforlivet.dk) og netværket GastroLabCollege skal sikre, at vi fortsætter samarbejdet og kapacitetsopbygningen. Det sker gennem både workshops og andre netværksaktiviteter, som bl.a. webinarer.

Oversigt over projektets design og formål

Se denne præsentation

Udgivne materialer

Materialesamling for tema 1 - Klimaundervisning på dagsordenen

 

Indhold og fokus i netværkets workshops

 

Workshop 5: Protein på nye måder - råvareinnovation

Fagligt indhold: Gastrofysik: Protein og kulhydrater; alternative proteinkilder, tilberedningsteknikker, råvareudskiftning

Didaktisk fokus: Gastrofysik; stilladsering af undersøgelsesbaseret undervisning

Dato: 22.-23. november 2023

Her skal vi undersøge, hvordan man kan bibeholde og bringe tekstur ind i klimavenlige fødevareprodukter, og hvordan man innoverer på retter, når man erstatter en fødevare med en anden. Fagligt kvalificeres arbejdet af ekspert i smag og fødevareinnovation, Mathias Porsmose Clausen. Vi skal samtidig afprøve, hvordan emnet kan stilladseres som undersøgelsesbaseret undervisning i køkkenet/gastrolaboratoriet, fx ved at arbejde med nye ingredienser/metoder i  klassiske retter.

Optagelse af webinaret "Protein på nye måder" ved Mathias Porsmose Clausen.

 

Workshop 6: Teknikker og kulturelt input

Fagligt indhold: Fermentering, vertikale haver, nye teknikker

Didaktisk fokus: Gastroengineering: Stilladsering af problembaseret undervisning

Dato: 21.-22. marts 2024

For at kunne løse klimaudfordringer i relation til mad, skal vi kunne trække på flere køkkenteknikker i værktøjskassen. I denne workshop skal vi derfor opkvalificeres på nye teknikker og teknikker fra andre madkulturer til anvendelse i køkkenet og til innovation i køkkenet. Vi inddrager igen eksperter i smag og fødevareinnovation, Michael Bom Frøst. Og vi gør brug af gastroengineering, som er en didaktisk metode til at arbejde med konkrete og autentiske problemer i gastrolaboratoriet. 

 

Workshop 7: Få det lokale med

Fagligt indhold: Lokal mad og lokale producenter, sankning, havet

Didaktisk fokus: Undervisning i eksterne læringsmiljøer; inddragelse af brobygning

Dato: 29.-30. august 2024

Det lokale - råvarerne, sæsonerne, producenterne og naturen - spiller en afgørende rolle for udvikling af klimavenlig mad. Derfor vil vi her arbejde med måder at få undervisning og praksis forankret i det lokale og at inddrage lokale aktører. Vi undersøger mulighederne ved at sanke i den lokale natur, bruge fødevarer fra havet omkring os og samarbejde med lokale producenter af nye fødevarer. Vi guides af eksperter inden for sankning og havets fødevarer og samarbejder med kontakter blandt relevante, lokale producenter.

 

Workshop 8: Afslutning - indlejring af GastroLabCollege-netværket

Dato: 8. oktober 2024

Projektet afsluttes med et opsamlende arrangement, der rækker ud til bredere kredse, og som sikrer at GastroLabCollege-netværket og den viden, kapacitet og konkrete materialer, der er udviklet, fortsætter som indlejret værdi på erhvervsskolerne.

 

Workshops, som allerede er afholdt:

Workshop 1: Introduktion til projektet, netværket og mulige temaer

Fagligt indhold: Projektdesign, forandringsteori og klimaspørgsmål

Dato: 17. august 2022

Gennem oplæg fra projektledelse og køkkenøvelser til refleksion skitserer vi projektets design og formål og beslutter hvilke temaer og emner, de kommende workshops skal dække.

Workshop 2: Klima på dagsordenen

Fagligt indhold: Begrebsafklaring ang. klima, klimaundervisning og bæredygtighed.

Didaktisk fokus: Elevengagement, handlelyst og -kompetence, model for klimaundervisning.

24. november 2022

Her skal vi undersøge begrebet klima og sammen definere vores fælles forståelse af klima, klimaundervisning og bæredygtighed. Med input fra Helle Brønnum Carlsen, ekspert i didaktik/uddannelse for bæredygtig udvikling, skal vi undersøge og afprøve, hvordan man får klima “på dagsordenen”, dvs. ind i undervisningen, så det engagerer eleverne.

Optagelse af webinaret "Klima på dagsordenen" ved Helle Brønnum Carlsen.

 

Workshop 3: Hvor klimavenligt/bæredygtigt er det?

Fagligt indhold: Klimabelastning, -regnskab -beregninger

Didaktisk fokus: Vidensbasering, undersøgelser

Dato: 30.-31. marts 2023

For at kunne undersøge og handle på madens klimabelastning, har vi brug for viden, værktøjer og handlingsmuligheder ift. klima og bæredygtighed, både som person, fag og virksomhed. Tænketanken Frej hjælper os med at afklare, hvad restauranter skal forholde sig til, hvis de gerne vil begrænse deres klimabelastning. Og vi lærer at bruge klimadatabaser og værktøjer til klimaberegninger (med fokus på råvarer, sæson, emballage, transport, leverandører, madspild, energiforbrug og CO2).

Optagelse af webinaret "Hvor klimavenligt er dit køkken" ved Laura Have Hoffmann.

 

Workshop 4: Udvikling af umami - smag og aroma

Fagligt indhold: Smag og sensorik

Didaktisk fokus: Sensorik som måleværktøj i undervisningen

Dato: 31. august - 1. september 2023

Det grønne og klimavenlige køkken skal skabe velsmagende retter, hvis det skal være bæredygtigt. Smagen udfordres, når der skal bruges mindre kød og mere grønt, så her skal vi lære om, hvordan man kan skabe og ændre smag og aroma i gastronomien med et klimaafsæt. Vi får fagligt input fra en ekspert i umami, smag og sensorik, Ole G Mouritsen. I gastrolaboratoriet skal vi fx eksperimentere med nye/alternative smagsprodukter og lave veggie-umami-bombs.

 

 

Optagelse af webinaret Udvikling af umami i det grønne køkken med Ole G. Mouritsen.

 

 

Optagelse af webinaret Hvorfor spiser vi ikke mere grønt? Ved antropolog og smagsforsker Susanne Højlund.

 

Kontakt:

Det er stadig muligt at deltage i GastroLabCollege. Vil du vide mere, så kontakt os:

Projektleder Mikael Schneider, misc1 [at] ucl.dk

Erhvervsskolekoordinator Simon Sørensen, siso [at] techcollege.dk

 

Udviklingen af klimaundervisning i GastroLabCollege støttes af VILLUM FONDEN.

Omtalt i artiklen

Projektkoordinator

Mikael Schneider er Smag for Livets projektkoordinator og en del af centrets ledelse. Hans rolle er at koordinere, facilitere og formidle Smag for Livets projekter, tværfaglige arbejde og nye samarbejder med eksterne partnere.

Mikael Schneider er videnskabsjournalist, cand.scient. i humanbiologi og ph.d. i sundhedsvidenskab. 

Faglærer, kok

Simon Sørensen er uddannet kok og faglærer ved TECHCollege Food i Aalborg. Her underviser han kokkeelever og er træner og holdleder for erhvervsskolens konkurrencehold.

Han er en del af Smag for Livets centerledelse, hvor han bl.a. er tovholder for de fødevarefaglige erhvervsuddannelser, som er partnere i Smag for Livet.

 

Lektor, ph.d.

Morten Christensen er ph.d. i molekylær biofysik fra SDU og lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Han er brobygger i Smag for Livet, hvor han både bedriver forskning, udvikling af undervisningsmaterialer, brobygning og formidling. Han arbejder med gastrofysik og  har særligt fokus på formidling af smag og gastronomiens fysik og kemi til studerende på university colleges og elever på gymnasier, erhvervsuddannelser, og grundskolen.

Morten Christensen bruger køkkenet som et såkaldt GastroLab, som er en kombination af et køkken og et laboratorium.