Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Du er her

Aktiviteter med temaet De fem grundsmage

Undervisningsforløb > Smagen i centrum
Gennem både teori og praksis bliver eleverne præsenteret for noget af det sensoriske arbejde, der foregår på erhvervsskolen. Teoretisk bliver temaer såsom grundsmage, tungens anatomi, madens udseende samt madens emotionelle kobling til personlige minder behandlet med eleverne som aktivt kommunikerende og reflekterende. Praktisk skal eleverne efterfølgende i køkkenet og bruge deres viden til at kreere kreative retter - udskæring og tilsmagning vil være i centrum.
Fag
Grundtilberedning
Kompetenceområder
 • Grundtilberedningsmetoder
 • Sensorik og kvalitetskriterier
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Råvarekendskab
 • Tekstur
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Tilbered
 • Snak
 • Sans
 • Se
 • Fremlæg
 • Udskær
 • Grundtilberedning
 • Skolebesøg
 • Smag
 • Tilbered
 • Snak
 • Sans
 • Se
 • Fremlæg
 • Udskær
 • De fem grundsmage
 • Råvarekendskab
 • Grundtilberedningsmetoder
 • Sensorik og kvalitetskriterier
 • Tekstur
Ud med sproget! ... kommunikér med smag > De svære fonemer
Det er målet, at eleverne skal blive opmærksomme på de to d-lyde og få større erfaring i at læse ord, hvor de indgår. Særligt det bløde d kan være vanskeligt for eleverne at høre. Det er desuden målet, at eleverne får erfaring med at stave ord med de to d-lyde.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Læsning
Faglige temaer
 • Fonemer
 • Afkodning
 • Lydret læsning
 • Stavning
 • Smagssansen
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Duft
 • Smag
 • Læs
 • Skriv
 • Dansk
 • Indskoling
 • Sans
 • Duft
 • Smag
 • Læs
 • Skriv
 • Læsning
 • Fonemer
 • Afkodning
 • Lydret læsning
 • Stavning
 • Smagssansen
 • De fem grundsmage
Eleverne skal smage på 5 forskellige råvarer, som repræsenterer de 5 grundsmage. Disse smagsoplevelser skal herefter fortolkes i æstetiske udtryk. Eleverne skal via denne æstetiske proces både træne deres håndværksmæssige færdigheder i billedkunst samt skærpe deres opmærksomhed omkring dét at smage.
Fag
Madkundskab, Billedkunst
Kompetenceområder
 • Fødevarebevidsthed
 • Billedfremstilling
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Smagsoplevelser
Aktivitetstyper
 • Tegn
 • Fremlæg
 • Smag
 • Madkundskab
 • Billedkunst
 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Tegn
 • Fremlæg
 • Smag
 • Fødevarebevidsthed
 • De fem grundsmage
 • Smagsoplevelser
 • Billedfremstilling
Smage-5-kanten er et værktøj til at analysere og registrere de fem grundsmage i det, man smager på.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Lav
 • Madkundskab
 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Smag
 • Lav
 • De fem grundsmage
Eleverne skal tilegne sig viden om de 5 grundsmage, som smagssansen kan registrere. Gennem et vendespil skal de få kendskab til et bredt udvalg af fødevarer ved at smage og diskutere, hvilke grundsmage som fødevarerne repræsenterer.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Råvarekendskab
 • De fem grundsmage
 • Smagslege
Aktivitetstyper
 • Spil
 • Sans
 • Madkundskab
 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Spil
 • Sans
 • Råvarekendskab
 • Madlavning
 • De fem grundsmage
 • Smagslege
I denne aktivitet skal eleverne tilegne sig viden om smagssansen og de 5 grundsmage, som smagsløgene kan registrere. Eleverne skal opleve smagen af de 5 grundsmage ved at smage på fem forskellige råvarer. De skal samtidig blive bevidste om, hvilke andre råvarer og retter disse grundsmage indgår i.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Smagsoplevelser
 • De fem grundsmage
 • Smagssansen
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Smag
 • Udforsk
 • Snak
 • Madkundskab
 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Sans
 • Smag
 • Udforsk
 • Snak
 • Smagsoplevelser
 • De fem grundsmage
 • Smagssansen
 • Madlavning
Sanser og smag > Tilsmagning
I denne aktivitet skal eleverne tilegne sig viden om de 5 grundsmage og lære, hvordan man kan anvende fødevarer, som repræsenterer grundsmagene, til at tilsmage maden. I denne aktivitet skal eleverne tilsmage deres egen drik (juice).
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Smagens fysiologi
 • Smagssansen
 • De fem grundsmage
 • Tilsmagning
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Sans
 • Skriv
 • Madkundskab
 • Indskoling
 • Smag
 • Sans
 • Skriv
 • Smagens fysiologi
 • Smagssansen
 • De fem grundsmage
 • Tilsmagning
 • Madlavning
I denne aktivitet skal eleverne tilberede og tilsmage to slags grød med en række ingredienser. Hver gang én ingrediens tilsættes grøden, smager eleverne og vurderer grødens smag og tekstur. Hensigten er at udvide elevernes viden om smag samt færdigheder i at kunne tilsmage mad. Aktiviteten kan med fordel danne afsæt for, at eleverne udvikler deres egen smagfulde grød.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
 • Fødevarebevidsthed
Faglige temaer
 • Tilsmagning
 • Smagsoplevelser
 • Sæt ord på smagen
 • De fem grundsmage
 • Tekstur
Aktivitetstyper
 • Tilbered
 • Smag
 • Sans
 • Undersøg
 • Beskriv
 • Madkundskab
 • Indskoling
 • Tilbered
 • Smag
 • Sans
 • Undersøg
 • Beskriv
 • Tilsmagning
 • Smagsoplevelser
 • Sæt ord på smagen
 • De fem grundsmage
 • Tekstur
 • Madlavning
 • Fødevarebevidsthed
I denne aktivitet skal eleverne gennem eksperimenterende undervisning, dialog og tilsmagning af en neutral kartoffelsuppe, tilegne sig viden om tilsmagning.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
 • Fødevarebevidsthed
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Tilsmagning
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Smag
 • Tilbered
 • Udforsk
 • Sans
 • Undersøg
 • Madkundskab
 • Indskoling
 • Snak
 • Smag
 • Tilbered
 • Udforsk
 • Sans
 • Undersøg
 • De fem grundsmage
 • Tilsmagning
 • Madlavning
 • Fødevarebevidsthed
Denne første del af materialet introducerer dig - læreren - for en række indledende tekster, som didaktisk og fagligt udfolder baggrundsidéerne til materialet.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Undersøgelse
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • Tekstur
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Kulturhistorie
 • Tilberedning
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Natur/teknologi
 • Mellemtrin
 • Tekstur
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Undersøgelse
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Kulturhistorie
 • Tilberedning
 • Gulerod
Første temadag er en generel introduktion til sanser, og hvordan alle sanser bidrager til smag. På denne temadag er der specifikt fokus på den æstetiske virksomhedsform. Formålet med temadagen er, at eleverne udbygger deres eksisterende viden om sanser fra indskolingen og erfarer, at smag er mere end den proces, som foregår i munden. Dette formål handler om at lære om smag. Derudover er formålet, at eleverne erfarer, at de gennem smag og udtryk for smagsoplevelse kan lære noget om andre fag. Temadagen ligger indenfor rammerne af mellemtrinnets natur/teknologi, madkundskab og dansk.
Fag
Natur/teknologi, Madkundskab, Dansk
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Madlavning
 • Fremstilling
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • Tekstur
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Natur/teknologi
 • Madkundskab
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Madlavning
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • De fem grundsmage
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • Tekstur
 • Gulerod
På temadag 4 er der specifikt fokus på den kommunikative virksomhedsform. Formålet med temadagen er, at eleverne får kendskab til smag som et kulturelt og socialt fænomen. Hvor de tidligere temadage satte fokus på smag som sansemæssig oplevelse og som fysisk-kemiske egenskaber omsat i madlavning, så arbejder eleverne i temadag 4 med, hvordan smag er med til at forme opfattelser og skabe fællesskaber.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Kronologi og sammenhæng
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Ordsprog
 • Kulturhistorie
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Kronologi og sammenhæng
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Ordsprog
 • Kulturhistorie
 • Gulerod
Her finder du en tekst, som du kan bruge til evaluering af og refleksion over de fire temadage.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Kompetenceområder
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Undersøgelse
 • Matematiske kompetencer
 • Geometri og måling
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • Tekstur
 • De fem grundsmage
 • Smag med alle sanser
 • Tilberedning
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Natur/teknologi
 • Mellemtrin
 • Tekstur
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Undersøgelse
 • Matematiske kompetencer
 • Geometri og måling
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
 • De fem grundsmage
 • Smag med alle sanser
 • Tilberedning
 • Gulerod
Råvarer og retter > Æbler - tilberedning og sorter
I denne aktivitet skal eleverne opnå yderligere kendskab til æblet ved at blive bevidste om æblets smag og diskutere dets anvendelsesmuligheder. Dette foregår ved, at eleverne undersøger og tilegner sig sproglige begreber for, hvad der sker med æblets smag (herunder grundsmage, konsistens og aroma), når det tilsættes andre krydderier, krydderurter eller råvarer. Disse smagsoplevelser diskuteres og danner afsættet for aktivitet 3, hvor eleverne skal eksperimentere med æbler og gennem en kreativ proces udvikle en kreativ og/eller innovativ æble-ret, hvor æblet kombineres med en af disse krydderier/råvarer.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Æbler
 • Krydderier
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Smag
 • Snak
 • Udforsk
 • Duft
 • Fremlæg
 • Undersøg
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Sans
 • Smag
 • Snak
 • Udforsk
 • Duft
 • Fremlæg
 • Undersøg
 • Madlavning
 • Æbler
 • Krydderier
 • De fem grundsmage
Råvarer og retter > Smagen af løg
Eleverne skal tilberede, smage og undersøge forskellige slags løg og herigennem opnå viden om løgenes historie, dyrkning og smag.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Råvarekendskab
 • Løg
 • Sæt ord på smagen
 • De fem grundsmage
 • Tekstur
Aktivitetstyper
 • Undersøg
 • Tilbered
 • Smag
 • Beskriv
 • Fremlæg
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Undersøg
 • Tilbered
 • Smag
 • Beskriv
 • Fremlæg
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
 • Råvarekendskab
 • Løg
 • Sæt ord på smagen
 • De fem grundsmage
 • Tekstur
Eleverne skal tilberede forskellige retter med løg ud fra opskrifter og undersøge forskellige madlavningsmetoders betydning for smagen.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Råvarekendskab
 • Løg
 • Sæt ord på smagen
 • Tekstur
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • Tilbered
 • Undersøg
 • Smag
 • Beskriv
 • Snak
 • Fremlæg
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Tilbered
 • Undersøg
 • Smag
 • Beskriv
 • Snak
 • Fremlæg
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
 • Råvarekendskab
 • Løg
 • Sæt ord på smagen
 • Tekstur
 • De fem grundsmage
Smagen af frugt og grønt: Smagsbegrebet undersøgt og overvejet > Smagen af frugt og grønt: Tværfaglige moduler (1 og 9)
Denne aktivitet indleder hele forløbet på tværs af kemi og dansk. Vi forstår ikke alle det samme ved begrebet smag. Vi har imidlertid alle mere eller mindre bevidste holdninger til smagsbegrebet. Det er ofte holdninger, som viser, at vi anser smagsbegrebet for at være en essentiel størrelse, hvis betydninger er vidtrækkende og omsiggribende. Taler vi f.eks. om smagen som kemisk-fysiologisk størrelse, hvor tungens ca. 9.000 smagsløg registrerer de fem grundsmage surt, sødt, salt, bittert og umami? Eller er der snarere tale om smagen som en social og kulturel størrelse, som er med til at vise, hvem man er – og derfor også, hvem man ikke er – ikke mindst gennem den måde vi taler om smagen på? Det kan også være, at vi forstår begrebet smag som noget helt personligt, der er knyttet tæt sammen med erindringen?
Fag
Dansk, Kemi
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagsreceptorer
 • De fem grundsmage
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Snak
 • Fremlæg
 • Dansk
 • Kemi
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Snak
 • Fremlæg
 • Smagsreceptorer
 • De fem grundsmage
 • Smagens psykologi
Smagen af frugt og grønt: Smagsbegrebet undersøgt og overvejet > Smagen af frugt og grønt: Danskmateriale modul 2-8
Modul 1 er et fællesmodul for både dansk og kemi, hvor der introduceres til emnet "smag" i en dansk- og kemifaglig kontekst.
Fag
Dansk, Kemi
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagsreceptorer
 • Smagens psykologi
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Kemi
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Smagsreceptorer
 • Smagens psykologi
 • De fem grundsmage
Oplæsning, diskussion, sprog og smag.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Artikel
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Skriv
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Skriv
 • De fem grundsmage
 • Artikel
Undervisningsredskaber (folkeskolen) > Videoer
Hvordan kan I smage jeres mad til? Og hvordan kan I få lidt ekstra smag ind i jeres retter? Vi har samlet en række videoer om tilsmagning, som du kan bruge i din undervisning.
Fag
Tværfaglig, Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Tilsmagning
 • Gastrik
 • Råvarekendskab
 • Umami
 • De fem grundsmage
 • Krydderurter
Aktivitetstyper
 • Lyt
 • Sans
 • Smag
 • Tværfaglig
 • Madkundskab
 • Lyt
 • Sans
 • Smag
 • Tilsmagning
 • Gastrik
 • Råvarekendskab
 • Umami
 • De fem grundsmage
 • Krydderurter
Blive klogere på de 5 grundsmage, når eleverne fra Risingskolen smager på alle fem grundsmage.
Fag
Tværfaglig, Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Tilsmagning
 • De fem grundsmage
 • Smagsreceptorer
 • Umami
 • Blodsukkermåling
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Snak
 • Udforsk
 • Undersøg
 • Duft
 • Tværfaglig
 • Madkundskab
 • Smag
 • Snak
 • Udforsk
 • Undersøg
 • Duft
 • Tilsmagning
 • De fem grundsmage
 • Smagsreceptorer
 • Umami
 • Blodsukkermåling
Undervisningsredskaber (folkeskolen) > Plakater
De 5 grundsmage, som menneskets smagsløg er i stand til at registrere, er sur, salt, sød, bitter og umami. De fleste smage i vores mad er en kombination af disse fem grundsmage samt af en række forskellige aromastoffer. Tag udgangspunkt i denne plakat, hvis du vil undervise dine elever i smag og de 5 grundsmage.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • De fem grundsmage
Smagssansen er ikke den eneste af vore sanser, der er i sving, når vi kan smage, at forskellige slags mad smager forskelligt. Faktisk bruger vi alle vores sanser, når vi smager. Tag udgangspunkt i denne plakat, hvis du vil undervise dine elever i smag og lære dem, hvordan man bruger alle sanser, når man smager.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • De fem grundsmage
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Tungen har omkring 5000 smagsløg, også kaldet papiller, der kan opfange smagen af det, der er i munden. Hvert smagsløg kan opfatte de fem grundsmage sur, salt, sød, bitter og umami. Tag udgangspunkt i denne plakat, hvis du vil undervise dine elever i smagssansen.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Smagens fysiologi
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • De fem grundsmage
 • Smagens fysiologi
Hvilke stoffer i maden kan fremkalde "den femte smag", umami?
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Umami
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Umami
 • De fem grundsmage
Undervisningsredskaber (folkeskolen) > Kort og spil
I dette vendespil kan eleverne opnå kendskab til et bredt udvalg af fødevarer ved at smage og diskutere, hvilke grundsmage som fødevarerne repræsenterer. NB: Spillet er print-selv.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Smagslege
Aktivitetstyper
 • Spil
 • Madkundskab
 • Spil
 • De fem grundsmage
 • Smagslege
Den femte grundsmag er ikke så velkendt som de øvrige fire, men flertallet kender den.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Umami
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • De fem grundsmage
 • Umami
Når vi laver mad og synes, den mangler smag, er det ofte umami, der mangler. Her får du tips til at få smagen af umami frem.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Umami
 • Tilsmagning
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • De fem grundsmage
 • Umami
 • Tilsmagning
Forskere diskuterer jævnligt, om der findes flere grundsmage end de fem: Surt, sødt, salt, bittert og umami. I sommeren 2015 argumenterede et amerikansk forskerhold for, at “fed” også er en grundsmag, og de satte også navn på den særlige smag: Oleogustus. Men forskerne er ikke enige, for det er ikke nogen enkel sag at påvise en ny grundsmag.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Fedt
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • De fem grundsmage
 • Fedt
Hvad betyder grundsmagene for vores evne til at "sanse" råvarernes egnethed i forhold til forskellige kropsfunktioner og sundhedsaspekter?
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Smagssansen
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • De fem grundsmage
 • Smagssansen
 • Smagens fysiologi
 • Smagens psykologi
Hvad er smagsløg, hvor sidder de, og hvad bruger vi dem til? Dette kan teksten her give dig svar på.
Fag
Tværfaglig
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagens fysiologi
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • -
 • Tværfaglig
 • Smagens fysiologi
 • De fem grundsmage
Opskrifter > Juice
Dette er en opskrift på juice med rødbede. Tilbered juicen ud fra fremgangsmåden, tilsmag juicen og vurdér smagen ud fra de oplistede spørgsmål. Opskriften kan med fordel indgå i et forløb med fokus grundsmagene.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • Tilbered
 • Madkundskab
 • Tilbered
 • De fem grundsmage
Dette er en opskrift på juice med bl.a. æble og agurk. Tilbered juicen ud fra fremgangsmåden, tilsmag juicen og vurdér smagen ud fra de oplistede spørgsmål. Opskriften kan med fordel indgå i et forløb med fokus grundsmagene.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • Tilbered
 • Madkundskab
 • Tilbered
 • De fem grundsmage